NSL – i ett nötskal

Vår verksamhetsidé är att ge råd och service till nytta för företagare på landsbygden samt bedriva högklassig försöksverksamhet inom växtodling.

Våra värderingar

 • Politiskt och kommersiellt obunden
 • Förtroende hos kunderna
 • Nära kontakt med kunder och samarbetspartners
 • Bred kompetens
 • Dynamisk verksamhet
 • Kontinuitet i verksamheten
 • Lokal förankring
 • Ansvar för miljö och klimat

Strategiska mål

 • Att vara en obunden och framåtriktad kunskapsorganisation där kundens intressen står i centrum.
 • Att bibehålla en ställning som ledande rådgivare för lantbruksföretagare inom centrala verksamhetsområden.
 • Att ha en kunnig och motiverad personal som ges förutsättningar att fungera effektivt i sitt arbete.
 • Att aktivt befästa en roll nationellt och internationellt som en betydande aktör inom försöksverksamhet för växtodling.
 • Att i praktiken kunna omsätta för odlare de resultat som forskning inom växtodling ger.
 • Aktivt arbeta för bättre markstruktur och ökad kolbindning i marken.
 • Att bedriva effektivt samarbete med medlemsföreningar, media och närstående intressegrupper såsom hela svenskspråkiga rådgivningsfältet, forskning samt riksomfattande ProAgria samarbetet.
 • Att bibehålla en stabil ekonomisk grund för fortsatt utveckling av verksamheten.