NSL Rådgivning

Juridiska tjänster

Familjerättsliga dokument

Intressebevakningsfullmakt
När är det aktuellt att tänka på intressebevakningsfullmakt?
Det är klokt att uppgöra en intressebevakningsfullmakt i god tid som säkerhet för dig själv och dina närmaste . En intressebevakningsfullmakt är ett flexibelt och smidigt sätt att sörja för att dina ärenden blir skötta också om du råkar ut för en olycka eller plötslig sjukdom. Du kan bestämma vem som sköter dina ärenden och i vilken utsträckning.

Info finns på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Vi på NSL hjälper gärna till och erbjuder modeller för fullmakter.

Testamente
Frågor om testamenten uppstår ofta i samband med generationsväxlingar.
Vi på NSL hjälper gärna till med att diskutera frågor kring testamenten, både i samband med generationsväxlingar men också i övrigt.

Äktenskapsförord
En vanlig orsak till att upprätta ett äktenskapsförord är om makarna har stora förmögenhetsskillnader. Inom lantbruket är det också vanligt att man vill säkerställa att en företagarmake får behålla sin företagsegendom om äktenskapet upphör. Med ett äktenskapsförord vill man också ibland säkerställa att den egendom som en make ärvt bibehålls i släkten.

Ett äktenskapsförord kan upprättas redan före äktenskapets ingående, men också när som helst under äktenskapet.

Vi på NSL hjälper gärna till.

Övrig avtalsjuridik och frågor som kan vara aktuella för lantbrukare

  • Vilka regler gäller då det är fel i vara eller tjänst som du köpt?
  • Arrendeavtal
  • Övriga frågor kring markägande

Kontakta gärna oss på NSL om du behöver diskutera juridiska frågor som tangerar lantbruket.

Rådgivare

Mikaela Strömberg-Schalin
Jurist
Jobbar med juridiska frågor inom lantbruket och privaträttsliga frågor.
Juridiska frågor