NSL Försök

Ekologiska försök

I såväl östra Nyland (Lovisa) son västra Nyland (Ingå) utför vi ekologiska försök inom ramen för projektet Eko+. Försöken utförs på gårdar som har godkänd Ekologisk produktion. Verksamheten omfattar sortförsök i vete, havre och korn, samt odlingstekniska försök inom ekologisk odling. Du hittar de samlade försöksresultaten på Eko+.

Kontakt

Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för Eko+
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2030
Växtodling
Åkerstöd