NSL Försök

Ekologiska försök

I östra Nyland Lovisa utför vi ekologiska försök inom ramen för projektet EkoNu. Försöken utförs på en gård som har godkänd? Ekologisk produktion. Verksamheten omfattar sortförsök samt odlingstekniska försök inom ekologisk odling. Du hittar de samlade försöksresultaten på EkoNu 3.0.

Kontakt

Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för EkoNu 3.0
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2020
Växtodling
Åkerstöd