Historia

Nylands Svenska Lantbrukssällskap är en registrerad förening grundad år 1856 under dåvarande namnet Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap. Föreningens uppgift var, och är fortfarande, att ge rådgivning i lantbruksfrågor. En av de drivande krafterna vid grundandet var professor och senator Johan Wilhelm Snellman. Han utarbetade Sällskapets första stadgar och fungerade också som dess första sekreterare. Som första ordförande fungerade Helsingfors Universitets vice kansler J.R Munck som också hade en stor roll i Sällskapets tillblivelse. Föreningens nuvarande namn, Nylands Svenska Lantbrukssällskap antogs 1946 i samband med en betydande stadgeförändring som genomdrevs av ordföranden, friherre Ernst von Born.

För den som vill sätta sig in NSL:s långa historia rekommenderas att ta del av historiken som skrevs inför 150 års jubileet 2006. Den heter Nylands Svenska Lantbrukssällskap 1856-2006 För, genom och med folket och är skriven av Kim Björklund. Boken finns t.ex. på NSL:s kansli.