NSL Försök

Sorttestning

NSL Försök utför sorttestning på spannmål, oljeväxter och baljväxter på våra försöksplatser. De av LUKE administrerade officiella sortförsök utförs i Västankvarn, Ingå och på Stor-Sarvlaks Gård i Lovisa samt på Kaislaniemi gård i Itis. Dessutom utförs sorttestning både i egen regi och på uppdrag av olika förädlare och sortägare.

Kontakt

Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
LIR-rådgivning
Råd 2020
Spannmålsanalyser
Växtodling
Mikael Fröberg
Fältmästare
Ansvarig för sorttestning och jobbar med odlingstekniska försök
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Ann-Sofie Lindholm
Laboratorieansvarig
Ansvarar för spannmålsanalysering, metoder och apparatur
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Bodil Lindqvist
Husdjursrådgivare, försökstekniker
Ger husdjursrådgivning i hela Nyland och ansvarar för försökens praktiska utförande i östra Nyland
Försöksverksamhet
Husdjurproduktion
Råd 2020
Åkerstöd
Ramona Nyman
Försökstekniker, bokförare
Jobbar med försök och bokföring i Västankvarn
Försöksverksamhet
Skattebokföring
Spannmålsanalyser
Micaela Qvarnström
Laboratorieansvarig i hamnen, försökstekniker (föräldraledig)
Ansvarar för dagliga verksamheten i hamnlaboratoriet samt jobbar med försök i Västankvarn
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Utsädesodling
Saara Silén
Laboratorieansvarig i hamnen, försökstekniker, bokförare
Vikarierande ansvarig för dagliga verksamheten i hamnlaboratoriet samt jobbar med försök och bokföring i Västankvarn
Försöksverksamhet
Skattebokföring
Spannmålsanalyser
Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för EkoNu 3.0
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2020
Växtodling
Åkerstöd