Rådgivning
NSL Rådgivning

På Nylands Svenska Lantbrukssällskap arbetar erfarna rådgivare som hjälper dig i ditt företagande. Vi är en del av ProAgria och vi hjälper dig inom alla områden som du anser viktiga i ditt landsbygdsföretag.

Analys
NSL Lab

NSL:s spannmålslaboratorium på Västankvarn hjälper dig att ta reda på kvaliteten på din skörd och ditt utsäde. Vi använder modern utrustning och ger snabba provsvar till konkurrenskraftiga priser.

Försök
NSL Försök

Som stöd för rådgivningen och utvecklingen inom jordbruket utför Nylands Svenska Lantbrukssällskap omfattande växtodlingsförsök. Vi utför sorttestning, GEP-försök och olika odlingstekniska försök.

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger rådgivning i lantbruksfrågor och bedriver en omfattande försöksverksamhet i södra Finland. I anslutning till försöksgården har vi ett spannmålslaboratorium för analys av skördar. Tyngdpunktsområdena inom rådgivningen är växtodling, såväl konventionell som ekologisk, mjölkproduktion, dränering, ekonomifrågor samt generationsväxlingar. Inom försöksverksamheten ligger fokus på sorttestning, GEP-försök och olika odlingstekniska försök. I Västankvarn har vi ett spannmålslaboratorium där vi analyserar kvaliteten på skördarna från försöken, samt utför analyser för odlare och spannmålsuppköpare.