NSL Rådgivning

Eko-rådgivning

Den ekologiska produktionsarealen har ökat stadigt i Finland och ser ut att kunna öka också i fortsättningen. Möjligheten att skapa en mer hållbar framtid i kombination med utsikter till bättre lönsamhet kan vara orsaker att överväga ekologisk produktion. Att odla ekologiskt kräver långsiktig planering och i synnerhet ogräsbekämpning, växtnäringsförsörjning och ökad byråkrati kan vara utmanande för eko-bonden. NSL ger rådgivning i dessa frågor och mycket mer som berör ekologisk produktion. Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till vår eko-rådgivare.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Grundkurs i ekologisk odling (förutsättning för den som vill ingå en ekoförbindelse)
  • Rådgivning och underlag till beslut vid omläggning från konventionellt jordbruk till ekoproduktion
  • Blanketter och ansökan till ekogranskningssystemet och ekoförbindelsen
  • Planer för ekogården: Ekoplan inkluderat växtföljds-, växtskydds- och gödslingsplan
  • Årliga odlingsplaner
  • Markkartering
  • Rådgivningsbesök under växtperioden och inför ekogranskningen
  • Uppföljning av gårdens ekonomiska resultat

En stor del av eko-rådgivningen kan ges under Råd 2030, det vill säga subventionerad rådgivning där jordbrukaren endast betalar mervärdesskattens andel av de totala rådgivningskostnaderna. En gård kan få rådgivning för 10 000 euro under perioden 2023–2027. Hör av dig till våra rådgivare så berättar de mera om denna möjlighet.

NSL Fältförsök utför sedan 2012 ekologiska sortförsök i vårvete, korn och havre tillsammans med vår samarbetspartner Projekt Eko+. Gå gärna in på projektets hemsida för att se försöksresultaten och mycket mer som berör ekoproduktion!

Aktuell information för den som är ekoproducent eller överväger att bli det hittas hos Livsmedelsverket.

Rådgivare

Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för Eko+
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2030
Växtodling
Åkerstöd