NSL Försök

GEP

NSL-Försök erhöll GEP-ackreditering (Good Experimental Practice) år 2017. Vi utför effektivites- och selektivitestförsök gällande olika växtskyddsmedel. I GEP-verksamheten följer vi EPPO-guidelines som definierar kraven på organisationen, utrustning och utförandet av försök. Vi kan erbjuda försöksplatser inom den nordöstra EPPO zonen.

Kontakt

Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
Råd 2030
Spannmålsanalyser
Växtodling
Ida-Maria Grünn
Växtskyddsforskare
Ansvarig forskare för biostimulantförsök, även GEP
Försöksverksamhet
GEP
Jasmin Isotupa
Växtskyddsforskare
Ansvarig forskare för herbicidförsök, även GEP
Försöksverksamhet
GEP
Martin Träskman
Fältmästare, dräneringsplanerare
Fältmästare inom GEP-verksamheten och ger rådgivning i dräneringsfrågor i hela Nyland
Dräneringsplanering
Försöksverksamhet
GEP
Sonja Träskman
Växtskyddsforskare
Ansvarig forskare för fungicidförsök, även GEP
Försöksverksamhet
GEP
Emilia Westerholm
Växtskyddsforskare
Ansvarig forskare för fungicidförsök, även GEP
Försöksverksamhet
GEP