Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

29.9.2023 – Höstens fältvandring på Västankvarn

Västankvarn Gård, Ingå, Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st Välkommen med att kolla på höstgrödorna i Ingå och Sjundeå fre 29.9! Dagens tema är markförbättrande grödor och höstoljeväxter.  Evenemanget börjar kl.10 vid Västankvarnvägen 413. Därifrån förflyttar vi oss till Viltfrös försök. De markförbättrande grödorna presenteras där av Topi Maanela och Jani Grönlund från Viltfrö.  Ungefär kl. … Läs mer

Sista falltalsprovtagningen

Falltalen i Ingå hade stigit en del men var på sjunkande i Pernå. Falltalsprovtagningen avslutas nu. På torsdagen den 14.9. fortsatte falltalsprovtagningen i Ingå. För sorten Sibelius, icke svampbekämpad och sådd den 12.5., har värdena hållit sig på följande nivåer: Datum för provtagning                       Fukthalt                           Falltal                      Protein 29.8.                                                         > 34%                                311                knappt 14% 5.9.                                                           ca 29%                               189 … Läs mer

Växttäckeskrav 33%

Obs! Det är mycket viktigt denna höst att alla stödsökande minns att uppfylla villkorlighetens krav på minimiväxttäcke som nu är 33%. Tidigare var växttäckeskravet en frivillig åtgärd. – Villkorligheten är ny för i år och den bör följas av alla för att erhålla alla EU-stöd. – Utöver detta betalas växttäckesersättning 50 €/ha enligt stöd för … Läs mer

Väderstationen på Västankvarn fortsatt ur funktion

Sedan 28.08 kl.16:00 har väderstationen på Västankvarn varit ur funktion. Tillverkaren har inte lyckats få bukt med problemet och det verkar inte som att vi får igång den under de närmaste dagarna. Vi vet att det är flera av er som brukar kolla Västankvarnvädret på vår hemsida och vi beklagar detta strul!

Analysera spannmål hos NSL Lab

Analyser av spannmålsprover görs i NSL Labs laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser! Spannmålspriserna har tyvärr sjunkit en hel del sedan toppnoteringarna. Om du inte ännu slagit fast priset på dina produkter är det viktigt att senast nu vid skörden få en klar bild av kvaliteten på de skördade produkterna Om man vet att … Läs mer

Falltalsprovtagningen i vårvete inledd

På tisdagen och onsdagen denna vecka inleddes falltalsprovtagningen i vårvete i både västra och östra Nyland. I falltalsprov tagna i Ingå hade sorten Sibelius, icke svampbekämpad och sådd den 12.5., ett falltal på 311 och fukthalten på över 34 %. För sorten Mistral, också sådd den 12.5. och svampbekämpad, uppgick falltalet till 244 och fukthalten … Läs mer

Kålbladstekelns glupska larv

Lokalt har det nu hittats skador på höstoljeväxters blad förorsakade av Kålbladstekelns glupska larv. Kålbladstekellarver förekommer i två generationer, – en som angriper våroljeväxter i juni-juli och en som angriper höstoljeväxter från augusti tills frosten kommer. Den vuxna, äggläggande stekeln liknar en fluga som är 6-8 mm lång med orangegul bakkropp. Huvudet är svart med … Läs mer

Satellituppföljning – begäran om utredning

Ta ett foto av skiftet med Vipumobilen senast den 31.8 om du fått begäran om utredning av satellituppföljningen. Livsmedelsverket har under förra veckan på torsdag den 17.8 skickat meddelande om utredning av oklara skiften vid satellituppföljningen. Begäran om utredning har skickats till 14.000 gårdar och begäran gäller närmare 35.000 skiften. Odlaren har fått ett textmeddelande … Läs mer

Kavelhirs

Flera exotiska växter och gräsogräs tycks börja trivas här i vår värme. Detta är Kavelhirs – Viherpantaheinä – Setaria viridis. Den finns med på den Nationella förteckningen över främmande arter i Finland. Växten är lika besvärlig som Hönshirs och sprider sig vid lämpliga förhållanden explosionsartat. Kavelhirs både sprider sig och bekämpas på samma sätt som … Läs mer