Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

Falltalsprovtagning 4-5.9.

Falltalsprovtagningen fortsätter, falltalen hade hållits rätt oförändrade eller sjunkit men bara lite i nu rådande torra väder. På måndagen den 5.9. fortsatte falltalsprovtagningen i Ingå och Svartå. För sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 25.5., har värdena hållit sig på följande nivåer: Datum för provtagning Fukthalt         Falltal      Protein 23.8. ca 24% 311 … Läs mer

Falltalsprovtagningen fortsätter

Falltalen hade hållits rätt oförändrade eller stigit en del i nu rådande torra väder På måndagen den 29.8. fortsatte falltalsprovtagningen i Ingå och Svartå. För sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 25.5., har värdena hållit sig på följande nivåer: Datum för provtagning Fukthalt  Falltal Protein 23.8.2022 ca 24 % 311 drygt 11 % 29.8.2022 … Läs mer

Hönshirs är ett hotande gräsogräs som skall tas på allvar

Efter den heta sommaren 2018 började det komma in rapporter om kraftigt ökad spridning av ett nytt, hotande aggressivt, ogräs främst från södra Raseborg och Hangö. Under år 2021 hade detta ogräs spritt sig till Sällskapets hela område och det fanns fält som inte kunde tröskas pga. den mycket rikliga förekomsten av hönshirs! Också i … Läs mer

Analysera spannmålsprover

Analyser av spannmålsprover görs i NSL Lab’s laboratorium i Västankvarn – snabbt och till konkurrenskraftiga priser! Spannmålspriserna har tyvärr sjunkit en hel del sedan toppnoteringarna. Om du inte ännu slagit fast priset på dina produkter är det viktigt att senast nu vid skörden få en klar bild av kvaliteten på de skördade produkterna Om man … Läs mer

Om du i år utnyttjat skördeundantaget för EFA-trädor

Om du i år utnyttjat undantaget och skördat vall eller odlat andra växter på EFA-trädor skall du notera datumet 1.9.2022! Senast då skall man meddela Landsbygdsnäringsmyndigheten om på vilka skiften, grödor och arealer man utnyttjat undantaget, – om man inte redan gjorde det i tilläggsuppgifterna i vårens ansökan. Åtminstone skall man nu senast den 1.9. … Läs mer

Falltalsprovtagningen i vårvete inledd

I förrgår på tisdagen den 23.8. inleddes falltalsprovtagningen i vårvete både i västra och östra Nyland. I falltalsprov tagna i Ingå hade sorten Helmi, icke svampbekämpad och sådd den 25.5., ett falltal på 311 och fukthalten på ca 24 %. För sorten Sibelius, sådd den 18.5. i Svartå och svampbekämpad, uppgick falltalet till 375 och … Läs mer

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I vårt ännu i år gällande stödsystem gäller det att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum! EFA-Trädesåkrar har i år specialregler som möjliggjort tidigare skörd bara man vid stödansökan ansökt på rätt sätt. Annars får deskördas eller betas till foder först fr.o.m. den 16.8. Vanlig EFA-träda, grön- … Läs mer

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång börjar vara inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor, också EFA-arealer, och gröngödslingsvallar. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år men oftare om ogräs eller sly hotar att ta över! Om … Läs mer

Uppföljningen av förekomsten av ärtvecklare 8.7.2022

Redan vid den första avläsningen av fällorna på måndagen den 27.6., den följande på torsdagen den 30.6. överskreds gränserna både i Ingå och i Liljendal. Mängden ärtvecklare har bara ökat sedan dess! I Ingå fanns det förra veckan på måndagen 15 och 9 st, på torsdagen 17 och 5 st och denna vecka påmåndag, 57 … Läs mer