Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

Tjälmätning 24.1.2022

Temperaturen har fluktuerat och rört sig på båda sidor om nollsträcket den senaste veckan och det har kommit nederbörd av olika slag. På Västankvarn är tjälen oförändrad, men snön har smultit bort på många ställen och såväl åkrar som vägar är isiga. På Stor-Sarvlaks ligger snötäcket kvar, men tjäldjupet har minskat med några centimeter. Tjälen … Läs mer

Sökes: Lantbruksrådgivare till östra Nyland

Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f är en obunden organisation som arbetar med rådgivning och konsulttjänster till lantbruk och landsbygdsföretag. Dessutom bedriver vi försöksverksamhet inom växtodling och utför spannmålsanalyser. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Nyland. Vi är 21 anställda och vårt kontor finns i Helsingfors. Vi söker nu: Lantbruksrådgivare till östra NylandHuvudsakliga arbetsuppgifter gäller allehanda växtodlings- och stödfrågor … Läs mer

Tjälmätning 17.1.2022

På måndag för en vecka sedan var det riktigt kallt och temperaturen sjönk till under -20°C, men efter det har temperaturen varit kring noll grader och till och med på plussidan stora delar av tiden. Tydligen har detta påverkat tjäldjupet som minskat på alla mätplatser utom den som är på plöjd mark på Stor-Sarvlaks. Tjälen … Läs mer

2.2.2022 – RybsRaps 2025-webinarium

Välkommen att delta i ett webinarium med temat ökad odlingssäkerhet och lönsamhet för rybs- och rapsodling. Webinariet ordnas av projektet RybsRaps 2025 som NSL deltar i.   Tillfället ordnas den 2.2.2022 och du får höra om bland annat marknadsutsikter, odlingserfarenheter av våroljeväxter, försöksresultat och gödslingsstrategier. Tillfället avslutas med en paneldiskussion om höstoljeväxtodling. Observera att tillfället … Läs mer

8-22.3.2022 — Grundkurs i ekologisk odling

Ekologisk produktion är en miljövänlig odlingsmetod och strävar efter hög självförsörjning.Ekoproduktionen behöver få köpta insatser. Målgrupp1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsenför ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innanden söks.2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg frånekogrundkursen.3) Jordbrukare som önskar veta mer … Läs mer

Grundkurs i ekologisk odling – mars 2022

Ekologisk produktion är en miljövänlig odlingsmetod och strävar efter hög självförsörjning.Ekoproduktionen behöver få köpta insatser. Målgrupp1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsenför ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innanden söks.2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg frånekogrundkursen.3) Jordbrukare som önskar veta mer … Läs mer

Dags att kolla grobarheten

Det är bra att i god tid kontrollera grobarheten på ditt utsäde. På NSL Lab analyserar vi grobarhet och tusenkornsvikt till konkurrenskraftiga priser. Hämta ett representativt prov till lådan utanför nya hallen på Västankvarnvägen 444, 10230 Ingå st eller skicka provet som ett ”till dörren”-paket. Vid behov kan vi beta provet (Celest Trio eller Kinto … Läs mer

Tjälmätning 10.1.2022

Det har inte skett några stora förändringar i tjälen under den gångna veckan. På Stor-Sarvlaks har det snöat ca 10 cm under veckan och på Västankvarn ca 5 cm. NSL Försöks personal på Västankvarn är tillbaka på jobb som vanligt fr.o.m. idag (oftast på plats 7:30-15:30). Tjälen ligger idag, 10.1.2022 på följande djup: Datum Mätplats … Läs mer

Tjälmätning 3.1.2022

God fortsättning på det nya året! Tjälen har fortsättningsvis gått djupare, förutom på det plöjda på Västankvarn där den är ungefär som förra veckan. Det har snöat lite mera i Lovisa än Ingå. I Ingå har den senaste nederbörden kommit som underkylt duggregn som bildat isbark. Tjälen ligger idag, 3.1.2022 på följande djup: Datum Mätplats … Läs mer

Praktikplats eller sommarjobb 2022

NSL Försök bedriver en omfattande försöksverksamhet på Västankvarn gård i Ingå. Det är fråga om fältförsök i samarbete med olika företag och organisationer inom branschen samt försök som stöder rådgivningsarbetet. Försöken utförs på Västankvarn försöksgård i Ingå och på Stor Sarvlaks gård i Lovisa. Vi erbjuder en mångsidig praktikplats under tiden april-oktober 2022 för 3-4 … Läs mer