Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

Värmen har satt ännu mera fart på skadedjuren

Jordlopporna fortsätter sina gnag på vårsädens blad men i de flesta fall växer grödan ifrån skadan. Hittills har kemisk bekämpning behövts bara i fält som lider av skorpa eller där rikliga skörderester från ifjol som lämnats kvar på ytan sugit i sig det mesta av regnen som fallit så att grödan nu klart lider av … Läs mer

Vetets bladfläcksjuka i höstsäd

Trots det torra vädret har angrepp av vetets bladfläcksjuka, DTR, exploderat i vissa höstsädsfält. I allmänhet är höstvetefälten ännu hållits sgs. friska men där förfrukten är vete och fältet bara lättbearbetats eller direktsåtts har angreppen av DTR exploderat under de senaste dagarna! De svårast angripna fälten ser redan på håll lidande ut och deras färg … Läs mer

Förekomst av skadedjur ökar med värmen

Det varma-heta vädret har satt fart på skadedjuren på åkrarna! Svårare angrepp av jordloppor i vårsädsfält förekommer nu främst i tidigare sådda kornbroddar men också i andra broddar vars tillväxt bromsas av torkan. Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där den gröna ytan gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand … Läs mer

En titt på årets höstgrödor

Höstgrödorna är denna vår i allmänhet i ett fint skick men torkan och frostnätterna har tagit på. Förhållandena för att så höstgrödor var goda i höstas och mycket blev sått. På sina håll förekom rätt svår torka vilket gjorde att bestånd på sådana platser grodde senare vilket lokalt gjort speciellt en del hybridrågfält ojämna och … Läs mer

22.5.-6.6.2023 – Spruttester

Nylands Svenska Lantbrukssällskap arrangerar spruttester i samarbete med lantmannagillena på följande platser i Nyland: Datum Plats 22.5 Kyrkslätt lmg., Kvis, Anders Engberg, 0400436255 23.5 Sjundeå lf., Brandstation, Mikael Fröberg, 0503008740 24.5 Ingå lmg., Traktorkliniken, 0102921524 25.5 Raseborgs lmg., Jeppans.,Fredrik Grönqvist , 0440920515 26.5 Tenala-Bromarf lf., Grind, Marcus Fagerström, 0400472937 29.5 Borgå sockens lmg., Klementsby gård, … Läs mer

VALUME II-projektets terräng kartläggningar

Lantbruksfårornas vattenbehandling och kustvattenområdenas tillstånd förbättras inom det nya VALUME II-projektet. Västra Nylands vatten och miljö rf kommer att utföra markkarteringar i RASEBORG invid Storängs- och Lillängsbäcken med sidofåror, i SJUNDEÅ invid Bölebäcken och i KYRKSLÄTT invid Jolkbyån. Markägarna kommer att kontaktas då intresse skulle finns för att göra utförligare planering av eventuella vattenskyddskonstruktioner i … Läs mer

Vårens stödinfo-runda

Stödinfo-rundan i Nyland är nu över för denna gång. Fullsatta salar vittnar om att många nu känner sig osäkra inför årets odlingssäsong och vårens stödanmälan. Hann ni inte delta i något stödinfotillfälle kan ni nu i efterhand bekanta er med föreläsningsmaterialet på Nylandsbygds hemsida, där finns också videomaterial: https://nylandsbygd.fi/material-for-jordbrukare/ Är ni fortfarande osäkra kan ni … Läs mer

Kontor för lantbruksbokföring i Västankvarn

Vi kan nu med glädje meddela att NSL öppnat ett kontor för lantbruksbokföring i Västankvarn i och med att AFM Carina Lindström börjat jobba i vårt Team. Om du har behov av bokföringstjänster kontakta henne på tel 050 563 6670 eller e-post carina.lindstrom@nsl.fi. Gärna före sommaren! Besöksadress är Västankvarnvägen 384, 10230 Ingå station (Vita ”skolbyggnaden”).

Tjälmätningar

Lika som tidigare år följer vi med tjäle och snödjup under vintern minst en gång i veckan på två ställen på Västankvarn i Ingå och på Stor-Sarvlaks i Lovisa. På båda ställena finns alltså två mätpunkter, en på plöjd åker och en på vall. Redan ifjol lanserade vi vår nya tjänst på NSLs vädersida där … Läs mer

Projektet Greppa generationsskiftet

Står ni inför en generationsväxling på gården? I så fall ska ni bekanta er med projektet Greppa generationsskiftet! Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL. Målet med projektet är att skapa innehåll som ska fungera som praktiskt och psykiskt stöd för unga och äldre jordbrukare som står inför eller planerar en generationsväxling. Allt … Läs mer