Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

Tid för dräneringsplanering

Hösten är en bra tid att starta planeringen av dräneringsprojekt. Martin Träskman jobbar på NSL med dräneringsplanering, allt från kartläggning av problemområden till färdig plan. På NSL får man även hjälp med stödansökan. Man kan ansöka om investeringsstöd för dräneringsprojekt men arbetet får inte påbörjas innan stödbeslutet har gjorts. Därför är det bra att kontakta … Läs mer

Juridiska tjänster från NSL

Från och med oktober har vi anställt juristen Mikaela Strömberg-Schalin för att arbeta på deltid hos Lantbrukssällskapet. I första hand handlar det om lantbruksjuridik, t.ex vid generationsskiften,  men också privaträttsliga frågor som testamenten, äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakter etc. Tillsvidare är anställningen på deltid och Mikaela nås i första hand på torsdagar då hon i regel håller kontorsdag. … Läs mer

Aktuellt med snömögelbekämpning

Snömögelbekämpningen i höstsäden är i frodigare fält så småningom aktuell så länge åkern bär. Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid … Läs mer

Nyländsk bondedag

Den nyländska bondedagen arrangeras 23.11.2021. Under dagen hålls Nylands Svenska Lantbrukssällskaps årsmöte och SLC Nylands höstmöte. Platsen är preliminärt Saga Fur i Vanda. Program och uppgifter om dagen uppdateras senare.

Höstanmälan öppnad i VIPU-tjänsten

Redan fr.o.m. den 20.9., har man kunnat göra höstanmälan via Vipu-tjänsten på adressen http://vipu.ruokavirasto.fi och höstansökan kan skickas in ända till torsdagen den 28.10. men det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt och inte vänta till sista dagarna. Höstanmälan görs för att anmäla växttäcke vintertid och om man ansöker om ersättning för … Läs mer

Sista falltalen från östra Nyland

Falltalsprovtagningen avslutad i östra Nyland Följande resultat erhölls vid falltalsprovtagningen i östra Nyland erhölls den 15.9. Eftersom sgs. allt vete nu tröskats också i östra Nyland avslutas falltalsprovtagningen. Sorten Jaarli, sådd den 14.5., hade följande värden: Datum för provtagning                                           Fukthalt                           Falltal 14.9.                                                          ca 20%                               253 7.9.                                                           ca 16%                                270 3.9.                                                           ca 15%          … Läs mer

Hönshirs-ett nytt problemogräs

Hönshirs, ett hotande ogräs som i år ökat kraftigt på Sällskapets område  Hönshirs är en ettårig växt som kan bli 1-2m hög. Den kräver en jordtemperatur på 14-15 grader för att växa och en medeltemperatur på 12 grader för att producera groningsdugligt frö. Från uppkomst är växten mogen efter 90 dagar vid en medeltemperatur på … Läs mer

Följ med marktemperatur och fukthalt på NSL:s vädersidor

Vi följer med temperaturen och fukthalten i marken på tre olika skiften på Västankvarn. Mätningarna sker med Soil Scout-sensorer som finns nergrävda på 10 och 30 cm:s djup. Jordarten på skiftena Västersjön och Kärret är gyttjelera och på Hemåkern molera.  De olika skiftenas mätningar hittar du i menyn på NSL:s vädertjänst.

Falltalsprovtagningen fortsätter i östra Nyland

Följande resultat erhölls vid falltalsprovtagningen i östra Nyland erhölls den 8.9. Sorten Jaarli, sådd den 14.5., hade följande värden: Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal 7.9.                                                           ca 16%                                270 3.9.                                                           ca 15%                                283 30.8.                                                         < 20%                                 260 För sorten Sibelius, sådd den 4.6., hade följande värden: Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal … Läs mer

Vad duger till växttäcke vintertid 2021-2022?

På många gårdar har man nu skördat allt så frågor om vad som duger som växttäcke vintertid år 2021-2022 dyker upp. Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 28.10.2021. Om du hade ett skifte i din … Läs mer