Ärtvecklarförekomsten har exploderat

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna. I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action … Läs mer

Fältvandring på Västankvarn 13.7.2022

Adress: Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st (Parkeringen framför Västankvarn gårds kansli) Välkommmen på fältvandring till försöken som utförs av NSL Försök på Västankvarn. Fältvandringen arrangeras i samarbete med ProAgria Etelä-Suomi samt med flera olika projekt. Tillfället är tvåspråkigt. Program: Klo 9.00            Fältvandringen till försöksrutorna startar från Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st Oljeväxter – RybsRaps 2025 … Läs mer

Skadegörare i vårsäd

Angrepp av svampsjukdomar i vårsäden ökar nu medan läget på skadedjurssidan hittills varit rätt lugnt Hittills i år har angrepp av svampsjukdomar i vårsäd främst bestått av förekomst av vetets bladfläcksjuka, DTR, i veten som direktsåtts eller som såtts i lättarbetat där förfrukten varit vete. I kornfält har angrepp av kornets bladfläcksjuka främst förekommit där … Läs mer

Ansökan om gratis gipsbehandling av åkrar

Från och med 7.6.2022 har det varit möjligt att söka om gratis gipsspridning av åkrar, gäller hela Finlands kustområdet. Observera att ansökan bör göras inom juni! Det är helt gratis och odlaren behöver endast sköta om bearbetningen efteråt. En bearbetning efter spridning rekommenderas. Enligt studier och försök påverkar inte gips skörden negativt. I vissa fall … Läs mer

Huvudstödansökan förlängs till torsdag 16.6

Störningar i inloggningen i Viputjänsten – jordbrukarnas samlade stödansökan förlängs till torsdag 16.6 Jordbrukarnas samlade stödansökan pågår som bäst i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Det har förekommit störningar i Viputjänsten och inloggningen i tjänsten, vilket kan hindra insändandet av ansökningar den sista dagen för ansökan om stöd 15.6. Av den orsaken förlänger Livsmedelsverket ansökningstiden för samlade … Läs mer

Regnet det bara öste ned…

Under en dryg vecka föll det i de mest västra delarna av Sällskapets område äntligen runt 20-30 mm regn medan det i Västankvarn kom icke önskade skyfall på hela 111 mm! I västra Nyland har grödorna i allmänhet hunnit ta sig upp genom en, under de senaste dagarna, oroväckande hårdnande skorpa medan läget i östra … Läs mer

Risk för skadedjur

Skadedjuren har piggnat till under de senaste dagarnas värme, – följ med förekomsten i nu spirande grödor Växtodlingsåret 2022 präglas av olika förhållanden på Sällskapets vidsträckta område. I väster är det mesta sått och där börjar det vara rejält torrt och risken för ojämn groning är uppenbar om inte de närmaste dagarnas utlovade regn verkligen … Läs mer

Skorpbrytning

Vårbrukets framskridande varierar, det mesta börjar vara sått i västra medan ca hälften är sått i östra Nyland. Lokala regn har lokalt gett skorpproblem i västra Nyland. Lokalt förekom det i vissa delar av västra Nyland åskregn under förra veckans fredag följt av 5 – 20 mm:s skurar på lördagen. Det här har lett till … Läs mer

Kom ihåg stödansökan, senast 15.6

Stödansökan 2022 Kom ihåg och förlänga miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelsersom gått ut 30.4.2022. I samband med huvudstödansökan kan du ansöka iVIPU-tjänsten eller med blankett 101B om att förbindelserna och avtalen skaförlängas fram till 30.4.2023. Gör eventuella basskiftesändringar (delningar ochsammanslagningar) i tid så kommunen hinner behandla ändringarna förestödansökan skall inlämnas. Kom ihåg även i år … Läs mer

Markmätningar i vårbrukstider

På NSL Försök följer man med hjälp av marksensorer upp marktemperatur, markfukt och salinitet på tre olika skiften på Västankvarn. Mätningarna kan vem som helst följa med i realtid via ”Markmätningar” på vader.nsl.fi. Markmätningarna görs på både 10 cm och 30 cm djup på följande skiften: Västersjön: mullrik grynlera Kärret: mullrik grynlera/mulljord Hemåkern: mullhaltig molera … Läs mer

Åtgärder i svaga höstgrödor

Höstgrödornas skick är denna vår miserabelt, på många håll har inte en motsvarande svår utvintring upplevts på mannaminne. Förhållandena för att så höstgrödor var goda i höstas och det blev rekordarealer sådda. Man säger att höstgrödor är ångergrödor och så också i år, – sådde man stora arealer i höstas så ångrar man det nu… … Läs mer