Datumen för stödansökan är preliminärt fastslagna! Trots dagens datum är detta inte ett aprilskämt, – dock en besvikelse över igen framskjutna datum!

Kom för det första ihåg att igen i år verkligen söka stöden på nytt för i motsatts till i det gamla systemet så rullar stöden inte automatiskt på från år till år!

Stödansökan kommer i år att öppnas stegvis så att man den 14.4. planerar att öppna steg 1. varvid följande kan göras:

–          Sammanslagning, delning och grundandet av nya skiften. Detta bör göras inom april så att kommunens landsbygdsmyndigheter hinner behandla dessa så att de finns färdiga vid huvudansökan i maj!

–          Observera att en ökning av existerande skiften med 0,1 ha per basskifte är tillåten.

–          Inritandet av jordbruksskiften torde också kunna inledas då varvid antingen helt nya jordbruksskiftesgränser ritas in eller så kan jordbruksskiften baseras på fjolårets kartritningar.

Steg 2 omfattar själva huvudansökan som man skall kunna börja skicka in till Viputjänsten fr.o.m den 9.5. Då kommer Vipu-rådgivaren att som ifjol ge råd vid insändandet av stödansökan. OBS! Vipu-rådgivaren varnade inte i fjol om man lämnad något stöd oansökt så se till att alla blir sökta!!

Den sista dagen för inlämnande av huvudstödansökan är den 15.6. Det lönar sig dock att lämna in ansökan tidigare så att man ännu hinner få råd av Vipurådgivaren innan allt är ett fullbordat faktum, dvs. att allt redan är satt och sått, – då är det för sent att korrigera uppenbara fel! Eventuella ändringar kan sedan göras ända fram till den 15.6.

Denna sida är uppdaterad den 1.4.2016 av Jan Grönholm, NSL