Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – just kom igen ”dagens regnskur”:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 248 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 258.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till nära 30 % pga. tidigare regn.

Falltalen i Ingå hade fortsatt sjunka en del sedan torsdagen och proteinet verkar vara rätt så lågt i båda sorterna.

 

I falltalsprov tagna i vårvete den 19.9. i Pernå hade sorten Zebra ett falltal på 146 medan sorten Quarna, sådd den 13.5., hade ett falltal på 220.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Quarnas del till knappt 25 % pga. tidigare regn.

Falltalen i Pernå hade sjunkit något sedan lördagen och proteinet verkar vara rätt så lågt i sorten Zebra.

 

Analyserna görs vid spannmålslaboratoriet i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

I östra Nyland har analyserna denna gång gjorts av Järn Österholm AB i Lappträsk.

 

Denna sida är uppdaterad den 19.9.2017 av Jan Grönholm, NSL