Ihållande hetta, torka och blåst

Tyvärr tar den ihållande hettan, torkan och blåsten nu hårt på de sådda grödorna, -läget har tyvärr förändrats till det sämre sedan den senaste veckan förutom där man fått åskregn!

När gamla tegdiken, täckdiken och jordartsgränser börjar synas klart i bestånden så vet man att toppskörden definitivt gått förlorad. Torkan, den pinande hettan i kombination med blåst har under de senaste 1-2 veckorna dramatiskt förändrat skördeutsikterna förutom på fukthållande jordar och förutom där man fått åskskurar vilka lokalt uppgått till mellan 10 – > 50 mm!

Lerjordarnas obefintliga struktur efter den andra tjälfria ”vintern” +  rikliga regn + skorpbildande hårda regn efter sådd har ytterligare försämrat läget!

I frodigare kornbestånd har nu angreppen av kornets bladfläcksjuka av nättyp allmänt börjat stiga uppåt i bestånden. Begynnande angrepp kan först synas som små mörkbruna plustecken som efterhand snabbt växer ut till mörkbruna, längs bladnerverna gående, strimmor med nätmönster.

Tidigare förekomst av primärangrepp av bladfläcksjukan på första bladet i sådder med obetat eller dåligt betat utsäde har utgjort en utmärkt grogrund för angreppen! Kornförfrukt + direktsådd eller sådd i lättbearbetat har också gynnat angreppen.

Om fältet inte brukar lida av torka bör bekämpning göras i lovande bestånd med hyfsad skördepotential senast före kornets blomning men absolut senast med beaktandet av medlens karenstid som oftast uppgår till 35 dygn. Tröskeln för bekämpning är angrepp på de tre översta bladen

Tyvärr lider flertalet kornfält redan nu svårt av torkan varvid den förväntade skörden efterhand dagligen sjunker och då är en svampbekämpning inte mera ekonomiskt motiverad.

Vårvetefälten har i allmänhet hittills hållits rätt friska förutom om förfrukten är vete och fältet bara lättbearbetats eller direktsåtts, – samma krav på hyffsad skördepotential krävs för vetefälten för lönsam svampbekämpning.

Denna sida är uppdaterad den 28.6. 2021 av Jan Grönholm, NSL