Under det föregående veckoslutet och den gångna veckan kom vårvärmen/hettan med besked, – nu har naturen vaknat på allvar.

Under det föregående veckoslutet blev det varmare och bl.a. björkarnas blad började slå ut på allvar. Också resten av naturen startade i gång då och har med värmeböljan under den gångna veckan accelererat ordentligt.

Höstgrödorna växer till sig med fart men för det kan vi nog tacka också föregående veckans sluts + det veckoslutets regn som uppgick t.o.m. till drygt 20 mm lokalt. Höstsäd som växte på torra mjällerskullar eller som frusit upp i fuktiga svag fick en behövlig skuff framåt i utvecklingen. Före dessa regn såg läget för höstsäd på dylika platser direkt anemiskt ut, -ja rent av döende!

Med regnen och värmen har också vårgroende ogräs nu kommit i gång på allvar och utvecklingen i bestånden har gått framåt så att nu bildas rågens första nod allmänt och på varmare platser är rågen redan ordentligt i stråskjutning och > 20 cm lång.

Ogräsbekämpningen i höstsäden är alltså högaktuell om den inte ännu är utförd och i varma förhållanden fungerar också hormonpreparat bra, – kan vara ett väl motiverat val för att förhindra resistens hos ogräs mot lågdosmedel.

De höstgrodda ogräsen s.s. baldersbrå, måra och plister har på många håll redan hunnit växa sig rätt stora. Också en hel del vårgroende ogräs har trotsat den tidigare kylan och sakteligen grott och kommit i gång efterhand varför man nu kan slå flera flugor i en smäll vid ogräsbekämpningen.

Kom ihåg att anteckna orsaken till kemisk bekämpning, alltså de huvudsakliga ogräsen, som reglerna nuförtiden kräver.

Ogräsbekämpningen kan lämpligen kombineras med stråstärkning om inte beståndet lider.

 

Också skadedjuren har fått fart och rapporter om lokal förekomst av rapsbaggar i höstraps har kommit in men det får förekomma några st per planta så här nära blomningen.

Gnagskador av jordloppor kan vi också vänta oss i höstsäd i nu spirande vårsäd eftersom också jordlopporna trivs i värmen.

Inhemska, övervintrande bladlöss bör det finnas rätt lite enligt kontrollen av våra på hösten inskickade häggkvistar men så här nära kusten finns det dock alltid en risk för med vindarna söder/sydostifrån inflygande bladlöss.

 

Denna sida är uppdaterad den 17.5.2021 av Jan Grönholm, NSL