Uppdaterade analyspriser

NSL LAB uppdaterar sin prislista fr.o.m. 1.7.2024 till följd av de av EU bestämda gränserna för toxinerna T-2/HT-2. Dessa toxiner kan för tillfället mätas i havre och vete.