Spannmålsanalyser

Spannmålsanalyser

Vill du ha reda på kvaliteten på din spannmål? Västankvarn försöksgård erbjuder analysservice till konkurrenskraftiga priser.

Utanför försöksgården på besöksadressen Västankvarnvägen 446 finns det en låda var proven kan avlämnas. Under skördesäsongen (augusti-medlet av oktober) får du resultaten samma dag du lämnat in proven förutsatt att proven inlämnas före kl. 11.00. Under icke-säsongstid utförs analyser inte varje dag, men ifall du önskar få resultatet snabbt bör du på förhand kontakta personalen på nummer 050-3008740 eller 044-7827228.

Man kan också skicka prover per post på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Prover kan också tas emot i Sjundeå hos Mikael Fröberg eller i Tenala hos Ann-Sofie Lindholm. MAN BÖR PÅ FÖRHAND KONTAKTA PERSONEN MAN ÖNSKAR LÄMNA PROVET HOS. Mikael nås på 050-3008740 och Ann-Sofie på numret  044-7827228.

Ett prov skall vara ungefär ett kilo stort och vara så taget att det är representativt för hela sitt parti. Använd provpåsar som går att tillsluta ordentligt så att fukthalten inte ändras innan analysen. På provpåsen antecknas namn och kontaktuppgifter (adress och gsm-nummer eller e-postadress), sort samt vilka analyser som skall utföras (vid grobarhetsprov också vilket såll man vill att provet sorteras med; 2mm, 2,2mm, 2,5mm eller 2,8mm).

Räkningen skickas per post. Ifall du har frågor kontakta Mikael Fröberg 050-3008740 e-post mikael.froberg@nsl.fi eller Ann-Sofie Lindholm 044-7827228 ann-sofie.lindholm@nsl.fi

Prislista (1.1.2016)

 Utan mvsMed mvs 24%
ANALYSPAKET = FÖRHANDSPROVERPris, €Pris, €
FODERSÄDSPAKET (fukthalt, hlv och protein)    12,50 €15,50 €
HAVREPAKET (fukt, hlv, protein och sortering 2 mm)    16,00 €19,84 €
HAVREPAKETFULL(DON, fukt, hlv, protein och sortering 2 mm)    43,00 €53,32 €
BRÖDSÄDSPAKET (fukthalt, hlv, protein och falltal)    20,00 €24,80 €
BRÖDSÄDSPAKET FULL (fukthalt, hlv, protein, falltal och renhet)    25,00 €31,00 €
MALTKORNSPAKET (fukt, hlv, protein, sortering, rödmögel, grobarhet i väteperoxid)    37,00 €45,88 €
Grobarhet (på papper inkl TKV)    23,00 €28,52 €
Grobarhet, betning med Celest Trio/Baytan (på papper inkl TKV)    28,50 €35,34 €
Grobarhet, både betat och obetat (på papper inkl TKV)    42,00 €52,08 €
   
ENSKILDA ANALYSER  
   
Fukthalt (ugn)    12,00 €14,88 €
Fukthalt (snabb)       7,50 €9,30 €
Hektolitervikt       7,50 €9,30 €
Protein       7,50 €9,30 €
Falltal    11,50 €14,26 €
Sorteringsgrad (maltkorn)       9,50 €11,78 €
Renhet (brödsäd, sortering 2 mm)    12,00 €14,88 €
Tusenkornsvikt       9,50 €11,78 €
Grobarhet på maltkorn(väteperoxid)    16,00 €19,84 €
Sortering före tkv-/grobarhetsanalys       5,00 €6,20 €
DON-toxintest    30,00 €37,20 €
DON-toxintest (om provet kräver upprepning)    15,00 €18,60 €