Spannmålsanalyser

Spannmålsanalyser

Vill du ha reda på kvaliteten på din spannmål? Västankvarn Försöksgård erbjuder analysservice till konkurrenskraftiga priser.

På adressen Västankvarnvägen 444 (Nya hallen) finns det en låda i vilken proven kan avlämnas. Man kan också skicka prover per post (”till dörren”-paket) på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Ett prov skall vara ungefär ett kilo stort och vara taget så att det är representativt för hela sitt parti. Använd provpåsar som går att tillsluta ordentligt så att fukthalten inte ändras innan analysen. På provpåsen antecknas namn och kontaktuppgifter (adress och e-post), sort samt vilka analyser som skall utföras. Resultaten skickas per e-post.

Räkningen skickas per post. Ifall du har frågor kontakta Ann-Sofie Lindholm 044-7827228 / ann-sofie.lindholm@nsl.fi eller Mikael Fröberg 050-3008740 / mikael.froberg@nsl.fi

 

Prislista (15.8.2018)

  Pris € / st
Analyspaket: moms 0%
NIT (fukt, hlv och protein)

12,50

NIT + renhet (2x50g)

22,50

Havrepaket (NIT + 2 mm sortering)

17,50

Havrepaket med DON (DON, NIT och 2 mm sortering)

44,00

REN havre paket (DON, NIT, 2mm sort. + renhet från 1kg)

80,00

Brödsäd (NIT + falltal)

21,00

Brödsäd full (NIT, falltal och renhet)

31,00

Maltkornspaket (NIT,sortering,grobarh.,skadade kärnor)

39,00

Maltvetepaket (NIT,sortering,grob,skadade kärnor)

39,00

Maltpaket avbruten (pga bristande kvalitet)

27,50

Grobarhet (på papper inkl TKV)

25,00

Grobarhet på papper inkl TKV & betning (Celest Trio)

35,00

Grobarhet på papper, betat och obetat, inkl. TKV

50,00

   
Enskilda analyser  
Fukthalt NIT

8,00

HLV

8,00

Protein

8,00

Falltal

15,00

Sorteringsgrad för maltkorn

12,00

Renhet (avfall, avfallskorn, förkrympta osv)

15,00

TKV

12,00

Grobarhet på maltkorn i väteperoxid

20,00

Sortering före TKV/grobarhetsanalys

10,00

DON-toxintest

30,00

DON-upprepning (vid värden överstigande 5,5 mg/kg)

15,00