Råd 2020

Råd 2020

Råd 2020 -systemet för jordbruksrådgivning är en del av programmet för utveckling av landsbygden.

Inom Råd 2020 är det möjligt att erhålla rådgivning ”gratis” inom några ämnesområden, så att kunden endast betalar mervärdesskatten. Råd 2020 kan varje gård utnyttja till en total summa på 7.000 € fram till och med år 2020.

Inom Råd 2020 kan Du rådgivning om:
•    tvärvillkor
•    förgröningsstödets krav
•    begränsning av och anpassning till klimatförändringar
•    biologisk mångfald
•    vatten- och markskydd
•    innovationer
•    miljöersättningar
•    bevarande av jordbruksmark
•    ekologisk produktion
•    växtskydd och integrerad bekämpning
•    animalieproduktionsdjurens välbefinnande och hälsa samt
•    omständigheter som hänför sig till miljöeffektivitet, till exempel effektivare energianvändning och förnybar energi
•    ekonomifrågor

Såhär går det till i praktiken:

Kontakta våra Råd 2020 rådgivare och boka ett besök till din gård

  1. Råd 2020 -rådgivaren gör en reservering av medel i Hyrrä (MAVI:s webb-tjänst)
  2. Rådgivningsbesöket utförs
  3. Råd 2020 -rådgivaren redovisar kostnader till MAVI
  4. Kunden får av Lantbrukssällskapet en faktura på enbart mervärdesskatten

 

Klicka här för att kontakta vår Råd 2020 -rådgivare !