2020, – Året som inte upphör att förvåna! Nu bildas rikligt med grönskott speciellt där grödorna tidigare led svårt av torkan.

Tyvärr har många fält under de senaste veckorna efterhand bara blivit grönare. Speciellt i fält som tidigare led av torkan kom tillväxten igen i gång efter de rikliga regnen i julis början.

Havren är kanske värst drabbad och det finns havrefält som redan var sgs. helt gula men som nu igen grönskar för fullt. Grönskotten är ofta kraftiga och kan på många håll nå långt ovanför den borttorkade och gulnade första växtomgången.

Tyvärr drabbas nog också en del korn och vetefält så kvaliteten kommer också i dem att bli lidande i höst, – en skörd som påminner om ”Fazers Blandade” duger sällan till annat än fodersäd.

 

Denna sida är uppdaterad den 4.8.2020 av Jan Grönholm, NSL