2021 – igen ett år som inte upphör att förvåna!

Först inledning med under tre månader utdragen-försenad sådd speciellt på planare lerjordar, sedan ihållande hetta och torka som påfrestat grödorna svårt och sedan fram tills i dag 130 – > 165 mm regn i augusti månad vilket försenar tröskningen, försämrar kvaliteten och försvårar sådden av höstgrödor! Däremellan pinade all värdens skadedjur grödorna under sommaren.

Tyvärr har en del av de sådda höstrapsfälten drabbats av utglesande skorpa och i o m de rikliga regnen är det nu stor risk för ytterligare utglesande angrepp av sniglar speciellt om förfrukten varit vall. Lägg ut brädlappar i åkern för att under dem kunna följa med förekomsten av sniglar, – slemspår och gnaghål i höstoljeväxtbladen skvallrar också om rikligare förekomst! Skaffa färdigt hem på lager bekämpningsmedel mot sniglarna.

Höstrybs kunde ännu gå att så men de rikliga regnen har blött ned åkrarna ordentligt.

Sådden av höstsäd blir mera tålig för ytterligare regn om den görs i plöjd mark som sväljer mera regn än direktsått och lättbearbetat. Också höstsädsbrodden kan hotas av sniglar om vallförfrukt, eller om vallar finns nära intill, speciellt om bruket blivit grovt.

Denna sida är uppdaterad den 19.8.2021 av Jan Grönholm, NSL