Åkerövervakningarna pågår för fullt, – förbered dig för säkerhets skull så rubbas inte nattsömnen!

Åkerövervakningarna pågår och för att göra hela saken lättare att genomgå är det skäl att söka fram erforderliga dokument nu för säkerhets skull!

Åtminstone följande dokument granskas vid åkerövervakning på en vanlig växtodlingsgård som ingått förbindelse om miljöersättning:

  • Odlingsplanen för alla skiften
  • De påbörjade skiftesvisa anteckningarna, hittills minst ett fullständigt ifyllt skifteskort
  • Kvittona över inköpta gödselmedel som berör övervakningsåret samt utredning av från förra året överblivna, nu använda gödselmedel samt överblivna gödselmedel efter vårbruket. OBS! Var noga med dessa eftersom de senare vid dokumentkontrollen vintertid används som grund för gårdens gödsling!!
  • Andra gödselmedel som mottagits/använts eller överlåtits från gården under året
  • Arrendeavtal
  • Protokoll över test av växtskyddsspruta
  • Intyg över avlagd växtskyddsmedelsexamen
  • Skötseldagbok för avtal om specialstöd
  • Kvitto över i åkernaturens mångfald använt utsäde

 

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2017 av Jan Grönholm, NSL