Aktuellt i lantbruket: Höstsådda grödor

Höstsädsfälten har i allmänhet klarat sig rätt bra i år men många av höstoljeväxtfälten har lidit hårt och måste harvas upp.

Förhållandena för att så höstgrödor var länge rätt så hyfsade i höstas och mycket blev sått. Vintern har varit lång, isig och omväxlande och avslutades ännu med upp till 20 cm blidsnö för två veckor sedan.

I allmänhet har det under vintern förekommit rätt lite angrepp av snömögel och då främst bara på mera utsatta platser och ofta fläckvis i bestånden. Bladmassa som dödats av snömögel är ihoptovad och har oftast en svagt ljusröd färgning. Däremot har för våta förhållanden dödat en del höstsäd på planare marker.

På sina håll kan man i höstveten hitta vissnade blad som angripits av svartpricksjuka som är en typ av Septoria. Angreppen syns som små, nålstora, svarta prickar i rader mellan bladnerverna på vissnad bladyta. För att angreppen skall börja sprida sig hotande uppåt i beståndet krävs i allmänhet ihållande regn i maj vilket sällan infaller under våra vårar.

 Lokalt kan man på vissnade blad också hitta angrepp av trådklubba. Den sjukdomens angrepp har skett under vintern och de mörkbruna, upp till några mm stora sporsamlingarna, sklerotierna, kan hittas på vissnade blad.     

Man har tidigare utlovat regnskurar under nästa vecka men nu verkar de gå förbi oss, höstgrödorna skulle nu behöva regn och värme för att ta upp given gödsling och för att allmänt komma igång med tillväxten.

Tyvärr verkar värmen efter veckoslutet för tillfället ha dragit söderut och istället har frostnätter förekommit och de verkar fortsätta.

Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden börjar efterhand bli aktuell bara vårgroende ogräs börjar gro.Man bör dock inte utföra ogräsbekämpning och stressa växterna ytterligare genast efter eller vid inväntan av frost.

Höstgrodda ogräs s.s. baldersbrå, måra och plister har på många håll börjat växa till sig och man bör hålla ett öga på dem medan man väntar på att vårgroende ogräs gror.

I varma förhållande fungerar också ogräsmedel av hormontypen vilket är ett bra alternativ för att minska riskerna för resistens men större baldersbrå fordrar, speciellt i svalare förhållanden, användning av lågdosmedel för att få effekt.

Kom ihåg att efterhand anteckna vilka medel som använts med fullständigt namn, dos och datum för bekämpning. Dessutom skall de huvudsakliga orsakerna till kemisk bekämpning alltid antecknas, t.ex. vilka ogräs som främst förekommit. Kom ihåg att godkända medel ofta avviker på grundvattenområden!

Ogräsbekämpningen kan oftast lämpligen kombineras med stråstärkning.

Denna sida är uppdaterad den 7.5.2024 av Jan Grönholm, NSL

Foto Jan Grönholm. Höstvetet har hittills varit rätt friskt, enstaka angrepp av svartpricksjuka och den mera sällsynta trådklubban kan hittas. På bilden ses de små brunfärgande sporsamlingarna, sklerotierna, av trådklubba på bladen.