Aktuellt i lantbruket – vecka 22

Ojämnt falla ödets lotter och så också regnen som föll under veckoslutets åskväder – de fördelade sig väldigt ojämnt på Sällskapets område!

Så som oftast när det är fråga om åska i hett väder såvarierade regnmängderna stort på veckoslutet på Sällskapets utbredda område.

Många, mera söderut, blev helt utan regn medan man på vissa håll, t.ex. nära Lojo-åsen fick sina åkrar dränkta i ösregn på 35 – 45 mm + hagel. Där regnmängden blev mittemellan var nederbörden mycket välkommen i torkan men där syndafloderna drog fram kommer det i många fall att leda till en mycket svårgenomtränglig skorpa vilket är hotfullast där grödorna inte helt hunnit upp igenom ytan.

Spannmål tål i allmänhet en harvning rätt bra trots att en del plantor redan kommit upp på ytan, – ställ in harven på ett djup grundare än sådjupet, ofta är 2-3 cm:s djup lämpligt. Så länge som de underjordiska, kämpande spannmålsplantorna är ljust bleka till färgen och har ett uppåtsträvande växtsätt så finns det hopp kvar. När plantorna färgats gula och fått ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen för plantornas skjutkraft tar just slut.

Känsligare grödor s.s. oljeväxter och ärter kräver att man, i tidigt skede när bara enstaka plantor hunnit upp, håller sig till en mildare skorpbrytning t.ex. med vält eftersom avrivna plantor oftast dör.

För i torkan kämpande höstsådda grödor och vallar var regnen enbart av godo.

Utvecklingen i höstsäden var redan förra veckan snabb, – rågen har gått helt i ax och höstvetenas flaggblad växer ut. Pga. torkan har växtsjukdomarna hittills i allmänhet lyst med sin frånvaro och förekomsten av skadedjur har varit obefintlig.

Om de till inkommande veckoslut utlovade regnen ser ut att följa prognoserna kan det vara all orsak att börja fundera på en kompletterande N-giva i hyfsade höstvetebestånd. Den största inverkan på proteininnehållet fås först med en gödsling efter axgång men en ökning av både skördenivå och protein fås med en tidigare gödsling, – när bestånden går mot axgång är den avgörande faktorn att regn fås på den spridda gödseln. I år kan man dessutom räkna med att en del förluster skett från den tidigare givna gödslingen eftersom det för det mesta inte fallit regn som skulle ha fått grödornas N-upptagning att fungera.

I nu uppkommande spannmålsfält finns det en del angrepp av jordloppor, – det har lokalt blivit till ett problem i fält där tillväxten bromsas av torkan.

Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där den gröna ytan gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand vissnar ofta bladens spets och skadan kan misstas för köldskada eller svampsjukdomsangrepp. Svårare angripna fält ser blekt gulgröna ut på håll.

Följ med läget speciellt om det varma och torra vädret fortsätter!

Vid hotande situationer där lopporna ätit > 30 % av bladytan i vårvete och > 50 % av bladytan i korn och havre och/eller beståndet ser allmänt lidande ut bekämpas de med pyretroider när de skyldiga är på plats. Bekämpningströskeln är lägre om grödan lider av torka eller skorpa. Se upp för loppgnag också i oljeväxter och sockerbetor!

Prognoserna för förekomsten av inhemska havrebladlöss har hittills hållit streck, – förekomsten har hittills varit liten men det är skäl att följa med läget speciellt vid sydostliga vindar. Notera att eftersom Dimetoat-preparaten inte mera är tillåtna har man mycket svårt att bekämpa bladlusungar som i torkan kryper ned under markytan! I stället bör man vara observant på om förekomsten av bladlushonor som föder levande ungar på bladen ökar och bekämpa lössen innan ungarna hinner krypa ned under markytan, – notera bekämpningströsklarna.

Ojämn groning är tyvärr rätt allmänt utbredd och värst är situationen på lerjordar där bearbetningen gjorts djupare än sådden. Pga. den våta hösten blev många fält dåligt eller helt oplöjda och en vårbearbetning på dessa har i vår varit svår att få optimal. Tanken att söka sig nedåt till fukt har varit helt rätt men såmaskinens utsädesbillar har sedan inte gått tillräckligt djupt.

Gulrandiga fält tyder på problem på gödselsidan. Ta tag i problemet och gå och ta en titt på alla billars skick och beställ nya om dom är för slitna! Ta också en titt på hur billarnas belastningsinställning har varit inställd och om ökad belastning hade varit möjlig.

Om torkan fortsätter begränsar/försenar det antagligen groningen också hos ogräsen vilket var fallet också i fjol, – ett taktiskt väntande med ogräsbekämpningen kan löna sig för att få de flesta ogräsen bekämpade på en gång.

Ett icke önskvärt ogräs som verkar trivas i torkan och hettan är hönshirs, – den har lokalt redan grott och börjat spira. Följ med förekomsten och förbered en första bekämpning av eländet i form av en tillräckligt sen flyghavrebekämpning! Tyvärr får man förbereda sig på att ytterligare plantor av hönshirs gror senare under växtsäsongen…

Denna sida är uppdaterad den 29.5.2024 av Jan Grönholm, NSL