Aktuellt på fälten just nu

Aktuellt som är på gång i fälten just nu

I de tidigast sådda vårsädsfälten har ogräsbekämpningen inletts. På många håll finns det en hel del övervintrade STOORA baldersbrån och de kräver ofta val av, eller inblandning av, lågdosmedel för att få en lyckad bekämpning. För att undvika problem med resistens mot lågdosmedel är val av hormonpreparatstypen annars ett fullgott alternativ bara vädret är tillräckligt varmt vid spruttillfället!

På lerjordarna har förekomsten av vårgrodda ogräs hittills varit rätt begränsad men på mull- och mojordar finns det nu betydligt mera ogräs.

Förekomsten av häggbladlus har i år väl följt prognoserna baserade på vinterräkningarna eftersom vi inte just har haft sydliga-sydostliga vindar som kunnat föra hit löss längre ifrån. Om vindarna ännu för med sig honor som börjar föda sina ungar på bladen i fält som är i broddstadiet bör en bekämpning med kontaktverkande medel sättas in snabbt eftersom vi inte mera kan nå små lusungar som sökt sig ned under markytan då användningen av Dimetoat numera är förbjuden!

I många ärtfält har längdtillväxten kommit i gång på allvar och här skall man se upp så att man inte försenar bekämpningen av ogräsen. Speciellt nya ärtodlare skall här vara mycket noggranna med tvätten av sprutan om lågdosmedel använts tidigare! Redan små rester av lågdosmedel kan ge omfattande skador.

Många oljeväxtfält har tvinväxt i torkan och kylan men trots det har problemen med loppgnag varit rätt små, – betningsmedlet har fungerat hittills. På ogräsbekämpningssidan gäller här samma sak som för ärterna, – följ med utvecklingen så att ogräsbekämpningen inte försenas. Kom också ihåg uppföljningen av förekomsten av rapsbaggar där bekämpningströskeln vid tidigt knoppstadium är 0,5-1 st per planta, – sen mot blomning får det förekomma några stycken per planta.

Höstvetefälten går mot axgång och hittills har fält, där förfrukten inte varit vete, hållits rätt friska. Notera dock att eftersom grödorna nu odlas med dyr gödsel så är bekämpningströskeln för svampbekämpning nu lägre eftersom priset på svampbekämpningsmedlen inte stigit i motsvarande grad. Höstvetefält med hyfsad-god skördepotential bör svampbekämpas vid axgång efter vetemyggsgranskning under några lugna, varma kvällar så att man vid behov kan slå två flugor i en smäll. 

I kornfält som såtts med obetat eller ojämnt betat utsäde förekom det redan på det första bladet rätt allmänt primärangrepp av utsädesburen bladfläcksjuka. I regel brukar sådana angrepp sprida sig rätt snabbt uppåt när beståndet sluter sig om fukten räcker. Samma sak gäller här, fält med hyfsad-god skördepotential bör svampbekämpas och i kornfälten går det ofta att kombinera denna med en lite försenad ogräsbekämpning eftersom flaggbladets betydelse för skördebildningen är klart mindre i korn än i vete där därför en sen svampbekämpning oftast behövs.

Denna sida är uppdaterad den 7.6.2023 av Jan Grönholm, NSL

Foton: Micaela Ström, NSL