Aktuellt vecka 31

Allmänt aktuellt just nu

Årets speciella odlingssäsong har nu gått så långt att tröskningen har inletts av höstrybs och småfrön men överlag har torkan och hettan satt sina negativa spår. Därtill inverkade den första veckan i juni med sina ihållande frostnätter negativt på bl.a. vallarnas växtlighet.

Av de vårsådda grödorna har nog oljeväxter och korn i allmänhet lidit mest, – när regnen väl började var det bara senare sådda fält av de dessutom av insekter plågade oljeväxterna som på allvar orkade börja blomma på nytt medan kvarvarande växtkraft i borttorkade kornfält tyvärr har gett, eller kommer att ge, en hel del grönskott. Kom ihåg möjligheten att i tid bjuda ut svårt på nytt grönskande kornfält till ensilering åt kreatursgårdar om tröskning verkar omöjlig!

Av de vårsådda grödorna har ärterna i allmänhet klarat sig rätt bra medan många bondbönefält verkar ha drabbats av värmechock med svaga skördeförväntningar som följd.

Rent allmänt kan man säga att vårsäd på mera fukthållande jordar som varit och är i hyffsad tillväxt torde klara sig utan värre grönskottsbildning och där är varje mm regn till godo eftersom det möjliggör matning av axen ända upp.

Variationen i regnmängd under juli månad är stor på Sällskapets område, från mellan 20-30 mm till > 80 mm!

På tal om kreatursgårdar så har återväxten efter den första skörden kommit igång väldigt ojämnt i och med att regnmängderna varierat kraftig tom. inom gårdarnas marker. Om någon växtodlingsgård har vallar med hyffsad-god tillväxt så kom igen ihåg att bjuda ut skörden till kreatursgårdar som är i behov av mera skördar.

Av höstsäden har höstvetet i allmänhet klarat sig bättre än rågen även om bestånden överlag är kortvuxna. Dessutom kan man se klara skillnader mellan direktsådda/lättbearbetade höstveten med veteförfrukt och fält med annan förfrukt eftersom de tidigare nämnda drabbades av svåra angrepp av DTR som gav bestående skador trots bekämpningar. Kom ihåg betydelsen av en ”frisk” förfrukt!

Kom också ihåg att hybridrågfält skall sås tillräckligt tidigt för att trygga bestockningen även om bekämpning mot fritflugor kan krävas.

På områden där rikligare regnmänder fallit nu mot slutet av juli får man inte glömma riskerna för hotande angrepp av sniglar i spirande höstsäd eller höstoljeväxter! Om jorden är torr och hård blir bruket lätt grovt vilket klart gynnar sniglarna eftersom de då har gömställen under dagen och inte behöver krypa tillbaka till gräskanter runt fältet. Vid misstanke om snigelförekomst kan man lägga ut brädlappar som snigelfällor i fälten för att få en uppfattning om förekomsten. Fällorna granskas = man lyfter på brädlapparna följande morgon, eventuellt kan müsli eller krossad, torr spannmål användas som lockbete under brädlapparna.

Flyghavren har i år betett sig extra lömskt, – dels har det funnits plantor som, som vanligt, växt upp klart över odlingsgrödan men dels har det också funnits sent grodda flyghavreplantor som hållits sig nere i beståndet! Räkna med att en del flyghavreplantor antagligen har blivit kvar på åkern trots noggrant plockande i problemfält vilket motiverar valet av grödor där flyghavren kan bekämpas kemiskt i nästa år!

På tal om växtföljd är det allt skäl att redan nu börja fundera på hur man på gården i nästa år lyckas fylla det i det nya stödsystemet obligatoriska växtföljdskravet på minst 33 % av de ettåriga grödorna!   

Denna sida är uppdaterad den 31.7. 2023 av Jan Grönholm, NSL