Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn För-söksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Mikael Fröberg i Sjundeå, hos Ann-Sofie Lindholm i Tenala och hos Torbjörn Lönnfors i Pernå.

Denna sida är uppdaterad den 27.8.2015 av Jan Grönholm, NSL