Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds labora-torium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Mikael Fröberg i Sjundeå, hos Ann-Sofie Lindholm i Tenala och hos Torbjörn Lönnfors i Pernå.

Denna sida är uppdaterad den 18.11.2015 av Jan Grönholm, NSL