Analysera spannmålsprover

Analyser av spannmålsprover görs i NSL Lab’s laboratorium i Västankvarn – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har tyvärr sjunkit en hel del sedan toppnoteringarna. Om du inte ännu slagit fast priset på dina produkter är det viktigt att senast nu vid skörden få en klar bild av kvaliteten på de skördade produkterna

Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja till vilket pris som helst utan utreda möjligheterna till även längre tids lagring – därför är det av stor vikt att veta kvaliteten på sin skörd.

Inlämningslådan finns nu vid ytterdörren till den nya hallen bakom den gamla, adress Västankvarnvägen 444. Man kan också skicka prover per post med ”Till dörren”-paket på adressen, NSL Lab, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett för hela partiet representativt sätt och förpackat i en tättslutande plastpåse om också fukthalten skall analyseras. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post eller mobiltelefon, gröda och sort, samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande beroende på hur du vill ha det.

Nu finns den senaste listan gällande prisuppgifter för analyser gjorda av NSL Lab införda på Sällskapets hemsida, – gå till:    NSL LAB Prislista     Fjolårets priser gäller fortsättningsvis tills annat meddelas.

Denna sida är uppdaterad den 25.8. 2022 av Jan Grönholm, NSL

Bild från NSL Lab