Andra fallgropar i stödreglerna inför odlingsplaneringen för nästa år:

  • Märk att åldersbestämningen av gröngödslingsvallar har förändrats i juni!

I och med att statsrådets förordning om miljöersättning ändrades i juni ändrades bl.a. tiden för hur länge man får hålla en gröngödslingsvall på samma plats. Om man sått den under 2015 får den hållas på samma plats i högst tre år. Däreftermåsteden brytas eller producera och skördas (?) som en produktionsvall.

 

Den stora förändringen är att man inte får börja från tomt bord fr.o.m. 2015 utan för tidigare sådda gröngödslingsvallar måste också de åren som gröngödslingsvallen växt på fältet under den gamla stödperioden räknas med!

 

Det betyder, som exempel, att en gröngödslingsvall som första gången anmäldes som en sådan 2013 måste brytas inför eller skördas (?)som produktionsvall år 2016. Det här med skördetvång är ju lite osäkert eftersom det avskaffats detta år!

 

  • Nya skärpta direktiv för beaktandet av våren 2015:s P-gödsling om grödan inte skördas!

Eftersom skördetvånget avskaffats i det nya stödsystemet har man också ändrat på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2015 på ett oskördat fält skall beaktas vid gödslingen av 2016-års grödor! Nu skall i så fall den givna P-gödslingen beaktas fullt ut!

 

  • Reglerna för uppkomsten av permanenta gräsmarker ändrades i somras

Det gäller att vara observant på riskerna för uppkomsten av permanenta gräsmarker eftersom vissa regler ändrats! Maxgränsen på fem år i rad kvarstår och ett vallskifte som ingår i växtföljden ändras till permanent gräsmark det sjätte året om man fortsättningsvis anmäler det som någon gräs- eller vallfoderväxt!

 

Följande tolkningar har dock ändrats:

Så länge skiftet anmäls som vall inom ramarna för Miljöstödssystemet, t.ex. som Naturvårdsåker, Skyddszonsvall, Gröngödslingsvall och Mångårig Miljövall så övergår det inte direkt till permanent gräsmark utan åldersräkningen tar en paus under de åren.

Ännu i vårens regler avbröts åldersräkningen helt om man anmälde vallar som omfattas av Miljöersättning.

 

Om man sålunda efter fem års anmälan som t.ex. ensilagevall, anmält två års Naturvårdsåker, och därefter igen anmäler samma åker som t.ex. ensilagevall så blir skiftet permanent gräsmark! Vallskiftet måste i detta fall brytas efter Naturvårdsåkeråren och sås med t.ex. spannmål. OBSERVERA denna ändring!

  • Kravet på bevarande av EFA-areal upphörde redan den 15.8. men se till att du har tillräckligt med grönträda för EFA-areal till nästa år eftersom grönträdor som sätts som EFA-areal antagligen skall vara etablerad redan den 1.1.2016!

Denna sida är uppdaterad den 26.10.2015 av Jan Grönholm, NSL