Angrepp av havrebladlöss kan vara på kommande!

På de häggkvistar som vi samlade in på Sällskapets område översteg förekomsten av levande övervintrande ägg gränsen för hot om angrepp i de mest västliga delarna. Därtill syntes det under det senaste veckoslutet på Meteorologernas radarbilder moln av, från syd och sydväst, inflygande insekter, –  bland dessa är risken stor för att det ingår också havrebladlus.

Om virussmittade havrebladlöss flyger in i fälten medan brodden ännu bara har några få blad är risken stor för att bestånden drabbas av förödande angrepp av BYD-virus, ibland också kallad rödsot då det drabbar havre. Havren kan få sgs. totalt nedbrytande skador av ett tidigt virusangrepp men under svåra år kan även korn och vete drabbas. Bladen på korn och vete får en mera gulfärgad nyans än havren röd-rödlila färgning. Vipp- och axgången kan i värsta fall utebli sgs. helt så det gäller att se upp!

De inflygande honorna som föder fram ungar bekämpas snabbast med en bekämpning med pyretrioder. Om de vätskesugande ungarna senare i varmt väder söker sig ner på rothalsen under markytan kan de bekämpas bara med Dimetoatpreparat. OBS! Användningen av dessa medel är tillåten bara i brodd- och bestockningsskedet då inte naturliga fiender finns och löss skall då finnas på minst var femte grodd. Anteckna antalet löss i odlingsanteckningarna!

Det kan vara bra att ha ett grundlager av bekämpningsmedel mot lössen hemma för säkerhetsskull!!

 Denna sida är uppdaterad den 18.5.2016 av Jan Grönholm, NSL