Angreppen av gulrost har lokalt efter hand brett ut sig i vårvetena västra Nyland

Angreppen av gulrost skall tas på allvar! Eftersom angreppet sprider sig som vindburen smitta så breder angreppen ut sig snabbt och det som är värst, – till hela plantan på en gång! Angreppen av gulrost syns som prydliga rader av gul-orange 1-2 mm stora ”sporhögar” mellan bladnerverna. Säkrast kan man fastställa att det är fråga om rostangrepp genom att studera ”sporhögarna” med förstoringsglas. Då ser man att bladets yttersta, genomskinliga, skikt har spräckts upp av sporhögarna.

 

Det går inte att, som med andra svampsjukdomar, i lugn och ro följa med hur angreppet stiger uppåt i beståndet utan, om angreppet är kraftigt, så angrips plantans alla blad i värsta fall på ca en vecka. Dessutom har angreppet av gulrost i allmänhet redan spritt sig mera i plantan än till de symtom man ser nu! Det betyder att angreppet ännu kommer att öka några dagar efter utförd svampbekämpning!

 

Se till att det medel som du svampbekämpar med säkert har god effekt också mot rost!! Kom i håg att skördeförväntningen på det fält som man tänker bekämpa bör vara hyfsad för att kunna täcka kostnaderna för bekämpning! Bekämpning lönar sig således inte i fält som lider av väta!! Kom också i håg att notera karenstiden för preparaten!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL