Angreppen av svampsjukdomar fortsätter att öka i spannmålen, – nu har också gulrost påträffats på Sällskapets område!

På basen av situationen under senvåren i Sverige så har det varit klart väntat att vindar från sydväst skulle föra med sig gulrostsporer också till Sällskapets område! Typiskt är att angreppen i Sverige först avancerarar uppåt från Skåne till öst-Götaslätten och sedan efterhand till, i första hand, västra Nyland.

 

De första angreppen har i dag hittats i Tenala i Zebra vårvete sått den 4.5., – sorten har inte hittills hört till de mest känsliga tidigare år! Då har främst sorterna Amaretto och Marble angripits men det kommer ju alltid nya raser av gulrosten och då kan också ”nya” sorter angripas!

 

Angreppen av gulrost skall tas på allvar! Eftersom angreppet sprider sig som vindburen smitta så breder angreppen ut sig snabbt och det som är värst, – till hela plantan på en gång! Angreppen av gulrost syns som prydliga rader av gul-orange 1-2 mm stora ”sporhögar” mellan bladnerverna. Säkrast kan man fastställa att det är fråga om rostangrepp genom att studera ”sporhögarna” med förstoringsglas. Då ser man att bladets yttersta, genomskinliga, skikt har spräckts upp av sporhögarna.

 

Det går inte att, som med andra svampsjukdomar, i lugn och ro följa med hur angreppet stiger uppåt i beståndet utan, om angreppet är kraftigt, så angrips plantans alla blad i värsta fall på ca en vecka. Dessutom har angreppet av gulrost i allmänhet redan spritt sig mera i plantan än till de symtom man ser nu! Det betyder att angreppet ännu kommer att öka några dagar efter utförd svampbekämpning!

 

Se till att det medel som du svampbekämpar med säkert har god effekt också mot rost!! Kom i håg att skördeförväntningen på det fält som man tänker bekämpa bör vara hyfsat för att kunna täcka kostnaderna för bekämpning!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 23.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL