Angreppen av svampsjukdomar ökar efterhand i spannmålen!

Det varma vädret i kombination med viss fukt på nätterna har ökat förekomsten av angrepp av bladfläckssjukdomar i både höstvete och vårsäden.

Om situationen tillåter bör man vänta med svampbekämpningen i höstvete fram till axgången, dock senast före blomningen, för att erhålla möjligast långt räckande skydd!

Angreppen i vårvete har hittills främst bestått av bladfläcksjuka, även kallad DTR, och angreppen har hittats främst i fält med veteförfrukt som såtts direkt eller i lättbearbetat. De första angreppen syns som bruna fläckar som då de växt sig ett par mm stora får en liten, ljus fläck i mitten. Fält med svårare angrepp ger redan på avstånd ett intryck av ett lidande, gulnande bestånd allteftersom fläckarna breder ut sig och flyter ihop!

I kornfält som frodats till sig och som såtts med obetat utsäde, i fält med kornförfrukt och fält som lättbearbetats eller direktsåtts finns lokalt redan hotande angrepp av kornets bladfläcksjuka!

De första angreppen syns ofta som små bruna plustecken på bladen som sedan då de växer till sig efterhand bildar ett efter hand utbredande mörkbrunt nätmönster på bladen.

Om vädret nu slår om och blir ostadigt kan angreppen snabbt växa till sig uppåt i spannmålsbestånden och det gäller att hålla koll på de tre översta bladen! Om man i vårsäden redan vid ogräsbekämpningen är tvungen att blanda i svampbekämpning behövs det oftast ytterligare en bekämpning i vårvete eftersom dess växttid är längre och flaggbladets betydelse större. Om svampbekämpningen kombineras med en försenad ogräsbekämpning i korn kan man klara sig med bara en bekämpning.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2016 av Jan Grönholm, NSL