Angreppen av svampsjukdomar ökar också i hittills rätt friska bestånd av höstveten

Under den senaste veckan har angreppen av vetets bladfläcksjuka = DTR, Septoria och en ny variant av Septoria nämligen Septoria Tritici, även kallad svartpricksjuka, ökat på de nedre bladen. Angreppen av speciellt DTR kan också hittas som små mörkbruna fläckar på de översta bladen! Angreppen av Septoria Tritici liknar den hittills vanliga Septorian men inne i de brun/gulfärgade skadorna på bladen syns nålspetsstora svarta sporsamlingar, -förstoringsglas behövs vid kontrollen!!

Det är viktigt att notera att om det är fråga om Septoria Tritci är enbart strobiluriner INTE de mest effektiva bekämpningsmedlen eftersom resistens lätt uppstår utan den gamla typens conazoler av modernare versioner har bättre effekt. Angrepp av Septoria Tritici är vanliga och aggressiva i Europa!

Sista tidpunkten för svampbekämpning är vid höstvetets blomning, – karenstiden för de flesta svampbekämpningsmedlen är 35 dygn!

Denna sida är uppdaterad den 19.6.2014 av Jan Grönholm, NSL