Angreppen av svampsjukdomar ökar snabbt i vårsädsfälten

Speciellt angreppen av kornets bladfläcksjuka har under den senaste veckan ökat mycket snabbt och de värsta angreppen börjar redan nå de allra översta bladen! Sådana fält ser redan på håll lidande gul-gröna ut och angreppen hotar hela bestånden. Angreppen av vetets bladfläcksjuka, DTR, har också ökat kraftigt och i de värst angripna fälten har den friska, gröna färgen försvunnit och tillväxten stannat upp.

Det är skäl att följa med situationen speciellt noggrant i de fält som redan tidigare ogräsbekämpats utan inblandning av svampbekämpningsmedel.

Värst är situationen där odlingsväxterna är korn efter korn och vete efter vete, åkern har direktsåtts eller lättbearbetats och utsädet varit obetat! I ett så högt sjukdomstryck som nu råder krävs det att man använder kombinationspreparat och att doseringen är tillräckligt stor för att angreppen skall kunna hållas tillbaka!

                           
Denna sida är uppdaterad den 9.6.2014 av Jan Grönholm, NSL