Ännu tid för ensilagebärgning.

Många är i full gång med ensilageskörden medan en del gårdar redan har skörden klar! Den rekordkalla våren har gjort att växtbeståndet haft en långsam utveckling. Skördetidsprov har analyserats i juni månad från vallfält i Ingå och Lovisa. Analysen har utförts av Seilab.

Skördetidsproven i början av vecka 24 visar att det ännu går att göra ensilage med bra fodervärden.

D-värdet var kring 746 och fiber (NDF) c 538 g/kg/ts. Färskskörden närmar sig 30 000 kg/ha (torrsubstans drygt 20%), längden kring 70 cm. De analyserade vallarna består av en blandning av Timotej/Rajgräs/Rörsvingel/Ängssvingel/Rödklöver i Ingå och Tre sorter Timotej/Tre sorter Ängssvingel i Lovisa.

Kolla upp axgången på vallväxterna på de olika växtskiftena. Ta vara på det tjänliga väder som verkar utlovas och passa på att skörda den vall som ännu inte utvecklats för långt till bra ensilage.

Denna sida är uppdaterad den 11.6.2015 av Jan Grönholm, NSL.