Ansök nu: nordligt husdjursstöd, avtal om uppfödning av lantraser och kompletterande ansökan för åkerstöd

Ansök nu om dessa stöd i stödregion C och i hela landet:

=> Nötdjurgårdar
– 12.2–5.3.2024 Nordligt husdjursstöd i stödområde C för dikor, tjurar och slaktade kvigor samt stöd för uppfödda och slaktade tjurar i stödregionerna C3 och C4
– Avtal om uppfödning av lantraser

=> Får- och getgårdar
– 12.2–5.3.2024 Nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter
– Avtal om uppfödning av lantraser

=> Svingårdar, fjäderfägårdar
– 12.2–5.3.2024 Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.
– Avtal om uppfödning av lantraser (lantrashöns)

=> Växthus- och sockerbetsodlare
– 12.2–5.3.2024 Ansökan om växthusstöd
– 12.2–5.3.2024 Ansökan om transportstöd för sockerbeta

Ansökan om avtal om uppfödning av LANTRASER(nöt, får, get, häst, höns) är nu öppen i Vipu-tjänsten, ansökningstiden är 20.2–14.3.2024

Avtalet om uppfödning av lantraser är ett ettårigt miljöavtal. Avtalsperioden börjar den 1 januari varje år. Du kan endast få ersättning för ett djur som du har i din besittning. Djuren ska vara i din besittning från början av avtalsperioden, det vill säga senast 1.1.2024.

Renrasig avkomma är ett villkor!
Djuret måste ha fått en renrasig avkomma redan före avtalsperiodens början. En renrasig avkomma ska vara född senast 31.12.2023.

– För nötkreatur och får ska villkoret uppfyllas under de två föregående åren.

– För hästar och getter är granskningsperioden tre år.

Uppgifterna om avkomman ska finnas i djurregistret senast när man ansöker om ett avtal om uppfödning av lantraser.
Mer info: Avtalsvillkor: Miljöavtalet om uppfödning av lantrasdjur 2024 – Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Kompletterande ansökan om stöd för miljösystem och miljöersättning för 2023 är nu öppen – agera senast 27.2.2024

Livsmedelsverket har öppnat en kompletterande ansökan om åkerstöd som gäller åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem samt miljöersättningens åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar. Du kan komplettera fjolårets ansökan om åkerstöd om någon av dessa åtgärder inte har sökts.

Mer info i Livsmedelsverkets senaste nyhetsbrev 19.2.2024: Ansök nu: nordligt husdjursstöd, avtal om uppfödning av lantraser och kompletterande ansökan för åkerstöd (livsmedelsverket.fi)