Ansök om kostnadsstöd före 31.7.2023

Ansökningstiden gällande kostnadsstöd för GÖDSEL och EL upphör den 31.7! Ansökan görs till Statskontoret. Ansökan gäller den gödsel som skaffats 1.6.2022-30.4.2023 för odlingssäsongen 2023. Under våren förekom information om att gödseln skall vara betald före 30.4 men enligt sommarens information så räcker det att gödseln är anskaffad under perioden 1.6.2022-30.4.2023. Dvs de som fått betalningstid till hösten kan också ansöka om stödet.

Mera information finns bakom denna länk!