Ansökan om gratis gipsbehandling av åkrar

Från och med 7.6.2022 har det varit möjligt att söka om gratis gipsspridning av åkrar, gäller hela Finlands kustområdet. Observera att ansökan bör göras inom juni! Det är helt gratis och odlaren behöver endast sköta om bearbetningen efteråt. En bearbetning efter spridning rekommenderas.

Enligt studier och försök påverkar inte gips skörden negativt. I vissa fall kan man få en skördeökning med den svavelmängd som tillförs. Med låga markkarteringsvärden och speciellt oljeväxter, kan dra stor nytta av den tillförda svavelmängden.

Gips ska minska urlakningen av fosfor från åkern genom att öka jonstyrkan vilket leder till större markpartiklar, däremot ska den inte påverka växtens upptagning av fosfor, utan fosforn ska fortfarande förbli tillgänglig för grödan.

Gips fungerar bäst på lerjordar. Denna gips lämpar sig inte för ekologisk produktion, Natura-område eller på grundvattenområde, inte heller på skiften som finns på avrinningsområde för en sjö.

Gips rekommenderas inte för åkrar som har brist på kalium eller magnesium, eller är rika på kalcium. Påverkar inte heller jordens pH.

Mera info hittar ni HÄR!

Det är också möjligt att få gratis rådgivning gällande gipsbehandling av åkrar. Rådgivare kan också hjälpa till med själva ansökan.

regionalförvaltningens e-tjänst, kan ni ansöka om gipsbehandling av åkrar och rådgivning.

HÄR kan man kolla vilka skiften som lämpar sig för gipsbehandling.

Kontakta rådgivare vid frågor!