Antalet häggbladlöss och kålmalar har under veckoslutet lokalt ökat explosionsartat i hettan!!

På många platser överskrider nu antalet bladlöss bekämpningströskeln klart! Det är ytterst viktigt att inte bara granska broddens ovanjordiska delar på antalet vingförsedda, svarta lösshonor utan man måste dra upp plantor försiktigt, rakt upp och sedan räkna antalet små lössungar som gömmer sig under jorden på den vita rothalsen! Lössen är mycket små i början, ca 1 mm, och är gröna-brungröna till färgen.

 

Mycket lätt överskrids bekämpningströskeln på en lus per fem plantor vilket gör att kemisk bekämpning är nödvändig. Försök kombinera bladlössbekämpningen med ogräsbekämpningen. Löss som befinner sig i skydd under markytan kan effektivt bekämpas främst med Dimetoatpreparat men OBS! denna substans är inte godkänd på grundvattenområden!

 

Vg. Se inlägget från den 25.5.!

 

 

Lokalt kan man nu hitta mycket stora mängder kålmalar t.o.m. i spannmålsfält vilket visar att trycket är stort! Kålmalarna är en dryg centimeter långa, små, beige fjärilar med bruna teckningar som då de landar rullar ihop sina vingar till ett ”rör” med några mm:s diameter. När man närmar sig dem flyger de oftast bara en-ett par meter framåt för att sedan igen landa på växtligheten.

 

Följ med läget i oljeväxtfälten och bekämpa om antalet omkringflygande, äggläggande honor verkar hotande stort, dvs. de uppträder allmänt i fältet! Det är ofta betydligt svårare att senare bekämpa larverna som kläcks med varierande intervall efterhand och som rätt snabbt omger sig med en skyddande puppa, – det kan dock krävas bekämpning av också larverna senare!

 

 
Denna sida är uppdaterad den 30.5.2016 av Jan Grönholm, NSL