Äntligen kom det mera regn på Sällskapets område!

Sedan förra veckans måndag till denna måndag har det rätt allmänt fallit mellan 20-30 mm regn på Sällskapets område! En sådan regnmängd tränger rätt bra ned i mulet väder vilket innebär att kvävet löser sig bättre, att ogrodda ogräs gror men också att tidigare ogrodda grödor nu gror.

 

Vad beträffar ogräsen betyder det att man nu i hittills obekämpade fält kan få en hel hop ogräs bekämpade med en gång, – notera dock att ogräsbekämpningen bör göras före axgång.

Nu behöver man inte ty sig till enbart tidiga morgonsprutningar eftersom luftfuktigheten nu är klart större, – ut och spruta genast när förhållandena är hyfsade d.v.s. när temperaturen är tillräcklig, när det är rätt lugnt och solen inte gassar från klar himmel!

 

I fält som redan tidigare ogräsbekämpats måste man kolla läget och följa med hur mycket nya ogräs som gror till och hur bra grödan kan konkurrera mot dessa. I glesa bestånd med rikligt med ogräs kan en kompletterande ogräsbekämpning behövas.

 

Det har funnits en hel del häggbladlöss lokalt men när grödorna går mot axgång brukar angreppen av dessa bryta ihop. Ofta drabbas lössen av olika parasiter och svampar samtidigt som grödan blir ”träigare” och mindre intressant. Bekämpningströskeln stiger också efterhand och vid axgång får det finnas 10 st häggbladlöss/strå.

 

Ännu efter axgång kan det dyka upp sädesbladlöss bl.a. inne i axen men de gör i allmänhet mindre skada.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 25.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL