Äntligen kom det regn, tyvärr av varierande mängd.

Äntligen kom det regn men variationen i mängd är stor på Sällskapets område, – från tre till drygt tio mm. Eftersom dagen var mulen, grå och sval så drog regnet möjligast bra ned på de områdena där det föll tio mm eller mera.

 

Det är verkligen torrt i naturen och tillväxten i speciellt vallar och höstsäd är på många platser långsam och svag. På många håll är kväveupptagningen störd med gulfärgning som följd. Groningen i senare sådda vårgrödsfält hotar att bli ojämn pga. torkan.

 

Därtill har nattfrosten förra veckan tagit på grödor som växer på mera låglänta områden. På spannmål brukar inte skadorna vara livshotande.

 

Som positiva faktorer kan man konstatera att det hållits rätt lugnt på skadegörarfronten. I det torra vädret har angreppen av svampsjukdomar hittills hållits rätt svaga och också skadedjuren har legat lågt i kylan. Förra veckans torsdag rörde sig temperaturen på många håll mellan 3 till 5 grader i hagelskurarna!

 

Hoppas att inkommande torsdag för med sig mera regn följt av värme så att tillväxten kommer i gång på allvar!

 

 
Denna sida är uppdaterad den 6.6.2017 av Jan Grönholm, NSL