Äntligen kom regnet men tyvärr för sent för torkkänsliga skiften.

Under den gångna veckan har det på Sällskapets område fallit t.om. mycket rikligt med regn. Regnmängderna uppgår hittills denna vecka till från ca 40 mm i väst till över 100 mm på vissa håll i öst.

 

För många grödor s.s. speciellt vallarna kom regnet som en skänk från ovan, – bara man hann skörda före… Om man ännu hinner gödsla mellan skurarna kommer återväxten verkligen att ta fart!

 

Också på höstsädssidan hjälper regnet till att fylla axen kanske speciellt på höstvetena medan rågen på torrare platser redan börjat ljusna.

 

vårsädssidan gör regnet större nytta på vårvetena eftersom många kornfält hann få bestående skador av torkan och hettan. Korn som  lidit bara lite-måttligt av torkan torde den avstannade tillväxten nu ta ny fart. En fråga är om de torraste fälten nu drabbas av grönskott eftersom en hel del outnyttjat kväve finns i marken.

 

Regnen kommer dock att sätta fart på svampsjukdomarna, – fortsätter regnen som utlovats så kommer kornets bladfläcksjuka i år igen att börja sprida sig explosionsartat uppåt i bestånden! Kolla genast i morgon in de tre översta bladen i kornbestånd med hyfsad skördepotential om de inte ännu svampbekämpats och kom ihåg att de flesta svampbekämpningsmedlena har en karenstid på 35 dygn och HÅLL DEN!

 

Vetena har hittills varit rätt så friska men nu kommer nog nåde bladfläcksjukan, DTR, och septorian att börja öka i bestånden. Kolla snarast in de tre översta bladen i vetebestånd med hyfsad skördepotential om de inte ännu svampbekämpats!

 

Sent sådda våroljeväxter som just nu skall börja blomma kommer att dra nytta av regnen. Tidigare sådda oljeväxtfält som desperat försökt blomma under torkan och hettan kan börja blomma på nytt.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 2.7. 2020 av Jan Grönholm, NSL