Äntligen!! Våra väderstationer har fåtts från servicen och är nu satta i funktion!

Efter en lång väntan har vi äntligen fått våra väderstationer tillbaka i bruk! Knyck er inte för de avvikande botten- och topptemperaturerna i början av ibruktagandet.

Med glädje kan man notera att temperaturen idag överskred 10 grader med klar marginal på båda väderstationerna så vi går äntligen mot varmare tider!

 

Denna sida är uppdaterad den 9.4. 2018 av Jan Grönholm, NSL