Åren är inte lika! I fjol närmade sig den totala regnmängden i Ingå från oktober månad fram till dessa dagar i december 450 mm. I år är läget det motsatta med låga grundvatten lokalt.

Med tanke på speciellt våra lerjordars struktur har den här höstens väder hittills varit gynnsamt med måttliga regnmängder och några gånger frusen mark. Förstås kan rikliga regn på upptinad mark ännu slamma till lerorna men så här långt ser det rätt bra ut.

Flera av rågbroddarna har varit oroväckande frodiga och eventuell spillsäd av föregående vårgröda har varit seg och trotsat frostnätter förvånande bra.

Just med tanke på hotande angrepp av snömögel så får vi hoppas att det kyliga vädret fortsätter och att snömängden, åtminstone till att börja med, hålls måttlig. En amerikansk långtidsprognos förutspår som bäst kallt väder åtminstone i januari.

 

Denna sida är uppdaterad den 17.12.2018 av Jan Grönholm, NSL