Årets stödansökan i e-tjänsten Vipu verkar köra igång fr.o.m. den 29.4.

Om Livsmedelsverkets nu utlovade tidtabell håller så kan årets stödansökan i e-tjänsten Vipu köra igång fr.o.m. den 29.4. och man har tid på sig att lämna in den samlade stödansökan ända fram till den 17.6.2019.

Notera att adressen är ny för i år!! Den nya är:  https://vipu.ruokavirasto.fi

Redan före stödansökan kan påbörjas kan man kolla in 2019-års ansökningsguide på webbplatsen: livsmedelsverket.fi där guiden består av en basguide för stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor. Dessutom innehåller bilagorna nyttig information om t.ex besittningsöverföringar, stödnivåer samt växtarter.

I år är det för första gången möjligt att i Vipu-tjänsten ange gränserna för jordbruksskiften på basskiften i gemensam användning. Det är bra att planera anmälan i god tid eftersom skiftesinnehavarna behöver komma överens sinsemellan om vem som ska rita in jordbruksskiftenas gränser i Vipu när det gäller skiften i gemensam användning. Efter det ska varje skiftesinnehavare lämna in sin stödansökan elektroniskt.

 

Det är skäl att söka jordbrukarstöd utgående från de senaste arealuppgifterna. Senast den 10.5 ska basskiften sammanslås eller delas och nya skiften skapas, om det behövs. Då hinner kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter behandla ändringarna i god tid med tanke på stödansökan.

Denna sida är uppdaterad den 16.4.2019 av Jan Grönholm, NSL