Ärtvecklarfällor utsatta i västra och östra Nyland

Vi har igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör ske i slutet av blomningen.

Vid den senaste avläsningen av fällorna i dag var förekomsten av ärtvecklare i fällorna både i västra och östra Nyland ännu låg. Bestånden börjar blomma på båda platserna.

Denna sida är uppdaterad den 23.6.2014 av Jan Grönholm, NSL