Ärtvecklarförekomst 8.7.

Förekomsten av ärtvecklare är nu betydligt lägre, det har varit lugnare i fälten sen senaste observationstrillfälle.

Vi har under vecka 25 i Ingå och under vecka 26 i Liljendal igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I Ingå är ärterna av sorten Eso och de är sådda den 22.5.

Fällorna blev utsatta den 20.6. och förekomsten har hittills varit följande:

Fältet i Ingå har behandlats med pyretrioider den 3.7.

I Liljendal är ärterna av sorten Ingrid och de är sådda den 13.5.

 Fällorna blev utsatta den 24.6. och förekomsten har hittills varit följande:

Fältet I Liljendal har inte bekämpats men vädret har varit regnigt.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per någondera fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när de kläckta larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna. Lämpligt spruttillfälle torde ha infallit mot slutet av förra veckan. Vid svalt och regnigt väder kan blomningen bli utdragen och en upprepad bekämpning kan behövas.

Bekämpningen av ärtvecklarna är mest viktig vid produktion av mat- och utsädesärter men vid riklig förekomst hotas också foderärter. Sannolikheten för stor förekomst av ärtvecklare är klart större i områden där det tidigare odlas ärter i grannskapet.

Nästa gång görs observationerna på måndag nästa vecka.

Denna sida är uppdaterad den 8.7.2024 av Jan Grönholm, NSL