Ärtvecklarna är inte tända på feromonfällornas dofter?

Vid avläsningen i västra Nyland i dag har det kritiska antalet ärtvecklare nu andra gången överstigits i den ena fällan. Däremot överskreds inte antalet ärtvecklare gränsen på 10 st i östra Nyland denna gång i någondera fällan trots riklig förekomst i förra veckan!

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende av temperaturen,  efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning, med pyretroider, bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

 

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL