Ärtvecklarna ligger fortsättningsvis lågt

Vi har under vecka 24-25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är minst tio ärtvecklare i någondera fällan två observationsgånger i rad.

Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen därför att man inte bekämpar de nu omkringflygande vuxna vecklarna utan larverna just när de skall förflytta sig till de små, spirande baljorna. På matärter är eventuella skador mest alvarliga.

I Ingå blev fällorna utsatta den 17.6. och förekomsten har hittills varit följande:

Fälla nr:    Avläsningsdag 19.6.22.6. 26.6.29.6.
17 st1 st1 st2 st
21 st0 st0 st1 st

I Lovisa blev fällorna utsatta den 19.6. och förekomsten har hittills varit följande:

Fälla nr: Avläsningsdag    22.6.26.6.29.6.
12 st0 st0 st
20 st0 st0 st

Förekomsten av ärtvecklare har fortsättningsvis varit förvånande ringa eftersom vädret borde ha varit fint flygväder och både fältet i västra och i östra Nyland ligger i närheten av fjolårets ärtfält!

I Ingå är sorten Eso sådd den 14.5. och i Lovisa är sorten Ingrid sådd den 10.5. Värmesumman och närheten till tidigare års ärtodlingar är dock de faktorer som mest styr förekomsten av ärtvecklare

Avläsningarna i västra och östra Nyland görs på måndag och torsdag.

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2023 av Jan Grönholm, NSL