Ärtvecklarnas flygande påverkat av det regniga vädret?

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningen i västra Nyland i dag har det kritiska antalet ärtvecklare nu första gången överstigits i den ena fällan. Däremot överskreds inte antalet ärtvecklare gränsen på 10 st i östra Nyland i denna gång i någondera fällan trots riklig förekomst i förra veckan!

Det regniga vädret påverkar antagligen både spridandet av feromondofterna ut i naturen och också ärtvecklarnas flygning negativt!

Torsdagens resultat får bli riktgivande!

 

Denna sida är uppdaterad den 27.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL