Augusti månad kom med värme på dagarna men rätt svala nätter

Äntligen kom värmen med augusti månads inträde! Många har uppfattat situationen som så att nu spurtar ökningen av värmesumman på och ”allt blir bra”! Den effektiva värmesumman ökar med så många grader som dygnets medeltemperatur överskrider 5 grader,  – om nätterna är svala så blir ökningen per dygn inte så stor!

 

Tyvärr har nätterna ända tills den sista tiden varit ganska svala och detta har gjort att värmesumman inte har ökat så mycket som väntat! Nu som bäst uppgår värmesumman på Västankvarn från april tills nu till 930 grader medan den vid samma tidpunkt år 2014 uppgick till 1169 grader! Det har alltså gått mot det bättre men de sista tröskningarna blir nog ändå rätt sena!

2-radiga korn behöver 950-1000 grader och vårvete och senare havresorter behöver 1000 – 1100 grader för att mogna. Notera att detta behövs efter sådd, -när blev det sått?

 

Ett faktum som till en del påskyndar mognaden är grödornas avsaknad/brist på djupare gående rötter, – det regnade hela tiden under sommaren och då behövde inte växterna bilda djupare gående rötter när vatten fanns fritt tillgängligt på grund nivå. Det här märks i år som ovanligt snabba och starka reaktioner på augusti månads väderomslag!

Denna sida är uppdaterad den 27.8.2015 av Jan Grönholm, NSL